Aktualno > Regija i svijet

EU KIDS ONLINE: Europska studija o djeci i internetu provedena u 19 zemalja

17.02.2020.

Povodom Dana sigurnijeg interneta objavljeni su rezultati međunarodnog istraživanja EU Kids Online 2020., provedenog u 19 zemalja, uključujući i Hrvatsku. Kad se u obzir uzmu svi dionici u Hrvatskoj, čak 96 % djece barem ponekad dobiva savjete o sigurnom korištenju interneta od roditelja, nastavnika i prijatelja. Treba istaknuti i da nakon negativnih iskustava na internetu, većina djece u Hrvatskoj najčešće razgovara s roditeljima.

Istraživanje je provedeno u razdoblju od jeseni 2017. do ljeta 2019.  na uzorku od  25.101 djeteta. Izvještaj EU Kids Online 2020.donosi nove i dublje uvide i razumijevanje u online živote suvremene djece te kakve su razlike zabilježene diljem Europe. Ovo europsko istraživanje mapiralo je iskustva djece u dobi od 9 do 16 godina, uključujući elektroničko nasilje, gledanje štetnog sadržaja na internetu, zloupotrebu podataka, pretjeranu upotrebu interneta, seksting i upoznavanje nepoznatih osoba na internetu. Istraživači tvrde kako online aktivnosti ne mogu biti uvjerljivo definirane niti kao općenito pozitivne niti kao općenito negativne, već učinci neke online aktivnosti mogu imati pozitivne posljedice na jedno, a negativne na drugo dijete.

Većina djece u dobi do 16 godina u 19 europskih zemalja izjavljuje kako koristi pametne telefone „svakodnevno“ ili „gotovo čitavo vrijeme“, što predstavlja značajan porast u odnosu na podatke iz 2010. i u broju djece koja koriste pametne telefone i u vremenu koje provode na internetu. Međutim, dok se vrijeme koje djeca provode na internetu u nekim zemljama gotovo udvostručilo, velik broj djece još uvijek ne dobiva odgovarajuću potporu ili savjete od roditelja, učitelja ili prijatelja. U slučaju suočavanja s negativnim iskustvima na internetu, za pomoć se većinom obraćaju roditeljima i prijateljima, a tek rijetko učiteljima ili stručnjacima čiji opis poslova obuhvaća i pomoć djeci u virtualnom svijetu.

Između 7 posto (Slovačka) i 45 posto (Malta) djece izjavilo je kako su bili uznemireni nečime što su vidjeli na internetu u godini koja je prethodila istraživanju. Među njima je bilo najviše djece koja su izjavila da su takvi događaji bili povremeni ili su se dogodili nekoliko puta godišnje. Upitani kako su se nosili s negativnim iskustvima, većina je izjavila kako su o događaju razgovarali s roditeljem ili prijateljem ili oboma, no rijetko su se povjeravali učiteljima ili stručnjacima koji bi im trebali pomoći u tom području. Nadalje, između desetine i četvrtine djece izjavilo je kako nikada ili gotovo nikada nisu primili savjet o sigurnosti na internetu od roditelja, učitelja ili drugih osoba. U Hrvatskoj, kad se u obzir uzmu svi dionici, čak 96 % djece barem ponekad dobiva savjete o sigurnom korištenju interneta od roditelja, nastavnika i prijatelja. Treba istaknuti i da nakon negativnih iskustava na internetu, većina djece u Hrvatskoj najčešće razgovara s roditeljima.

EU Kids Online je međunarodna istraživačka mreža, čiji je cilj povećanje znanja o prilikama, mogućnostima, rizicima i sigurnosti europske djece online. Mreža koristi više metoda mapiranja online iskustava djece i roditelja, u dijalogu s akterima na europskoj razini. Izvještaj je u cijelosti je dostupan ovdje. 

U Hrvatskoj je istraživanje provedeno uz koordinaciju i pokroviteljstvo Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), a glavni partneri su bili Agencija za elektroničke medije i Hrvatski Telekom. Hrvatski nacionalni izvještaj s analizom istraživanja dostupan je na http://hrkids.online/prez/EUKidsOnlineHRfinal.pdf

 

 

Izovr: aem.hr

Povodom Dana sigurnijeg interneta objavljeni su rezultati međunarodnog istraživanja EU Kids Online 2020., provedenog u 19 zemalja, uključujući i Hrvatsku. Kad se u obzir uzmu svi dionici u Hrvatskoj, čak 96 % djece barem ponekad dobiva savjete o sigurnom korištenju interneta od roditelja, nastavnika i prijatelja. Treba istaknuti i da nakon negativnih iskustava na internetu, većina djece u Hrvatskoj najčešće razgovara s roditeljima.

Istraživanje je provedeno u razdoblju od jeseni 2017. do ljeta 2019.  na uzorku od  25.101 djeteta. Izvještaj EU Kids Online 2020.donosi nove i dublje uvide i razumijevanje u online živote suvremene djece te kakve su razlike zabilježene diljem Europe. Ovo europsko istraživanje mapiralo je iskustva djece u dobi od 9 do 16 godina, uključujući elektroničko nasilje, gledanje štetnog sadržaja na internetu, zloupotrebu podataka, pretjeranu upotrebu interneta, seksting i upoznavanje nepoznatih osoba na internetu. Istraživači tvrde kako online aktivnosti ne mogu biti uvjerljivo definirane niti kao općenito pozitivne niti kao općenito negativne, već učinci neke online aktivnosti mogu imati pozitivne posljedice na jedno, a negativne na drugo dijete.

Većina djece u dobi do 16 godina u 19 europskih zemalja izjavljuje kako koristi pametne telefone „svakodnevno“ ili „gotovo čitavo vrijeme“, što predstavlja značajan porast u odnosu na podatke iz 2010. i u broju djece koja koriste pametne telefone i u vremenu koje provode na internetu. Međutim, dok se vrijeme koje djeca provode na internetu u nekim zemljama gotovo udvostručilo, velik broj djece još uvijek ne dobiva odgovarajuću potporu ili savjete od roditelja, učitelja ili prijatelja. U slučaju suočavanja s negativnim iskustvima na internetu, za pomoć se većinom obraćaju roditeljima i prijateljima, a tek rijetko učiteljima ili stručnjacima čiji opis poslova obuhvaća i pomoć djeci u virtualnom svijetu.

Između 7 posto (Slovačka) i 45 posto (Malta) djece izjavilo je kako su bili uznemireni nečime što su vidjeli na internetu u godini koja je prethodila istraživanju. Među njima je bilo najviše djece koja su izjavila da su takvi događaji bili povremeni ili su se dogodili nekoliko puta godišnje. Upitani kako su se nosili s negativnim iskustvima, većina je izjavila kako su o događaju razgovarali s roditeljem ili prijateljem ili oboma, no rijetko su se povjeravali učiteljima ili stručnjacima koji bi im trebali pomoći u tom području. Nadalje, između desetine i četvrtine djece izjavilo je kako nikada ili gotovo nikada nisu primili savjet o sigurnosti na internetu od roditelja, učitelja ili drugih osoba. U Hrvatskoj, kad se u obzir uzmu svi dionici, čak 96 % djece barem ponekad dobiva savjete o sigurnom korištenju interneta od roditelja, nastavnika i prijatelja. Treba istaknuti i da nakon negativnih iskustava na internetu, većina djece u Hrvatskoj najčešće razgovara s roditeljima.

EU Kids Online je međunarodna istraživačka mreža, čiji je cilj povećanje znanja o prilikama, mogućnostima, rizicima i sigurnosti europske djece online. Mreža koristi više metoda mapiranja online iskustava djece i roditelja, u dijalogu s akterima na europskoj razini. Izvještaj je u cijelosti je dostupan ovdje. 

U Hrvatskoj je istraživanje provedeno uz koordinaciju i pokroviteljstvo Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK), a glavni partneri su bili Agencija za elektroničke medije i Hrvatski Telekom. Hrvatski nacionalni izvještaj s analizom istraživanja dostupan je na http://hrkids.online/prez/EUKidsOnlineHRfinal.pdf

 

 

Izovr: aem.hr