Aktualno > Vijesti

EP izglasao Direktivu o zaštiti poslovnih tajni

15.04.2016.

Nova europska pravila koja imaju pomoći tvrtkama da zakonito nađu zadovoljštinu protiv krađe ili zlonamjernog trgovanja tajnama izglasana su jučer u Europskom parlamentu. Članovi EP uvjeravaju da će sloboda izražavanja i informiranja biti zaštićena te da ta pravila neće ograničiti rad novinara.

“Budući da je jedna od svakih pet kompanija svake godine žrtva krađe kompanijskih tajni, mora se uskladiti mogućnost da se inovacije odvijaju u sigurnim okolnostima po europske tvrtke, koje moraju znati da su njihova imovina i know-how sigurni”, rekla je zastupnica Constance le Grip. "Zalagala sam se i za to da se osigura pravo na rad novinara i zviždača koliko se god može", dodala je. Njena je rezolucija prihvaćena s 503 glasa; 131 glas je bio protiv, uz 18 suzdržanih.

Ta direktiva, o kojoj su se prije glasanja neformalno usuglasili ministri, uvodi europsku definiciju „trgovanja tajnama“, što znači da informacija koja je tajna ima komercijalnu cijenu upravo zato što je tajna i da je predmet razumnih koraka da se takvom i zadrži.

To će obavezati zemlje članice Eu da žrtvama zloupotrebe trgovanja tajnama svoja prava brane na sudu i da traže naknadu. Usvojeni tekst je postavio i pravila za zaštitu tajnih informacija za trajanja sudskog postupka.

Članovi Parlamenta tvrde da su se pobrinuli da zakonodavno ne naruše medijske slobode i pluralizam ili da ograniče rad novinara, pogotovo u pogledu istraživanja i zaštite njihovih izvora informacija.

Čitavo priopćenje o tom kompromisu iz prosinca možete naći ovdje

Izvor: www.europarl.europa.eu

Nova europska pravila koja imaju pomoći tvrtkama da zakonito nađu zadovoljštinu protiv krađe ili zlonamjernog trgovanja tajnama izglasana su jučer u Europskom parlamentu. Članovi EP uvjeravaju da će sloboda izražavanja i informiranja biti zaštićena te da ta pravila neće ograničiti rad novinara.

“Budući da je jedna od svakih pet kompanija svake godine žrtva krađe kompanijskih tajni, mora se uskladiti mogućnost da se inovacije odvijaju u sigurnim okolnostima po europske tvrtke, koje moraju znati da su njihova imovina i know-how sigurni”, rekla je zastupnica Constance le Grip. "Zalagala sam se i za to da se osigura pravo na rad novinara i zviždača koliko se god može", dodala je. Njena je rezolucija prihvaćena s 503 glasa; 131 glas je bio protiv, uz 18 suzdržanih.

Ta direktiva, o kojoj su se prije glasanja neformalno usuglasili ministri, uvodi europsku definiciju „trgovanja tajnama“, što znači da informacija koja je tajna ima komercijalnu cijenu upravo zato što je tajna i da je predmet razumnih koraka da se takvom i zadrži.

To će obavezati zemlje članice Eu da žrtvama zloupotrebe trgovanja tajnama svoja prava brane na sudu i da traže naknadu. Usvojeni tekst je postavio i pravila za zaštitu tajnih informacija za trajanja sudskog postupka.

Članovi Parlamenta tvrde da su se pobrinuli da zakonodavno ne naruše medijske slobode i pluralizam ili da ograniče rad novinara, pogotovo u pogledu istraživanja i zaštite njihovih izvora informacija.

Čitavo priopćenje o tom kompromisu iz prosinca možete naći ovdje

Izvor: www.europarl.europa.eu