Aktualno > Regija i svijet

EK donijela akcijski plan za potporu oporavku medijskog i audiovizualnog sektora

04.12.2020.

Europska komisija jučer je donijela akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom, a ključni su za demokraciju, kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju Europe. 

 

Akcijski plan obuhvaća tri područja djelovanja i 10 konkretnih mjera usmjerenih na oporavak medijskog sektora od krize olakšavanjem i povećanjem pristupa financiranju, na transformaciju tog sektora osiguravanjem ulaganja u usporednu digitalnu i zelenu tranziciju uz istodobno očuvanje njegove buduće otpornosti te na osnaživanje europskih građana i poduzeća.

Oporavak

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, u svakom nacionalnom planu za oporavak i otpornost bit će predviđeno najmanje 20 % rashoda za digitalni sektor. Mjere za poticanje proizvodnje i distribucije digitalnog sadržaja, kao što su digitalni mediji, doprinijet će ostvarenju tog cilja. Akcijski plan ima i sljedeće ciljeve:

1) olakšavanje pristupa potpori EU-a putem namjenskog alata koji će medijskim poduzećima omogućiti da pronađu sve relevantne mogućnosti financiranja sredstvima EU-a. Taj će alat uključivati smjernice za prijavu za relevantnu potporu EU-a u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. te u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost
2) poticanje ulaganja u audiovizualni sektor putem nove inicijative MEDIA INVEST čiji je cilj mobilizirati ulaganja u iznosu od 400 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja
3) pokretanje inicijative „NEWS” u kojoj će se objediniti mjere i potpora za sektor informativnih medija. Ta inicijativa uključuje investicijski pilot-projekt NEWS sa zakladama i drugim privatnim partnerima, pristup zajmovima osiguranima jamstvom InvestEU, bespovratna sredstva i uspostavu Europskog foruma za informativne medije sa sektorom. Posebna pozornost posvetit će se lokalnim medijima.

Transformacija

Akcijski plan obuhvaća sljedeće mjere za podupiranje zelene i digitalne transformacije sektora:

4) poticanje europskih medijskih podatkovnih prostora za razmjenu podataka i inovacije
5) poticanje europske industrijske koalicije za virtualnu i proširenu stvarnost kako bi se medijima EU-a pomoglo da iskoriste tu imerzivnu tehnologiju i pokretanje medijskog laboratorija za virtualnu stvarnost za projekte radi pružanja novih načina naracije i interakcije
6) olakšavanje rasprava i djelovanja kako bi sektor do 2050. postao klimatski neutralan.
Pružanje mogućnosti i načina djelovanja

Na koncu, aktivnosti navedene u akcijskom planu usmjerene su na građane i poduzeća, kako bi im se pružile mogućnosti i načini djelovanja. Mjere uključuju:

7) pokretanje dijaloga s audiovizualnim sektorom o tome kako poboljšati pristup i dostupnost audiovizualnog sadržaja u cijelom EU-u kako bi se proširilo poslovanje, privuklo novu publiku i potrošače te ponudili raznovrsni sadržaji
8) poticanje europskih medijskih talenata, među ostalim promicanjem raznolikosti ispred i iza kamere te pronalaženjem i podupiranjem novoosnovanih medijskih poduzeća
9) osnaživanje građana, među ostalim jačanjem medijske pismenosti i podupiranjem neovisnih usluga prikupljanja vijesti
10) jačanje suradnje među regulatorima u okviru Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje medijskog tržišta EU-a.

Ovaj akcijski plan za medijski i audiovizualni sektor usko je povezan s akcijskim planom za europsku demokraciju, čiji je cilj jačanje slobode i pluralizma medija u cijeloj Europi, s naglaskom na zaštiti novinara. Akcijski plan u potpunosti je usklađen i s predstojećim Komisijinim prijedlogom akta o digitalnim uslugama i prijedlogom akta o digitalnim tržištima, kojima će se nastojati modernizirati pravni okvir za digitalne usluge u EU-u.

Budući da je stanje u medijskom sektoru EU-a hitno, većina mjera navedenih u Komunikaciji donijet će se već u prvim mjesecima 2021. Kako bi se mjere što bolje provele u praksi, provest će se savjetovanja s dionicima.

Zbog dugotrajnih problema, posebno fragmentacije tržišta, europski audiovizualni i medijski sektor oslabio je u odnosu na svoje globalne takmace. Stanje se dodatno pogoršalo tijekom krize uzrokovane koronavirusom, zbog koje je došlo do pada prihoda od oglašavanja, kina propadaju (procjenjuje se da gubici tijekom ograničenja kretanja iznose 100 000 eura po sali mjesečno), a proizvodnja je „u stanju mirovanja”. Budući da internetske platforme izvan EU-a stječu velike tržišne udjele, takvo stanje može ugroziti stratešku autonomiju medijskog i audiovizualnog sektora u EU-u. Kad je riječ o informativnim medijima, posebno zabrinjavaju pad prihoda (prihodi od oglašavanja smanjili su se za 30 – 80 %) i dezinformiranje na internetu te pojava „informativnih pustinja” u određenim dijelovima Europe. Općenito je i uvođenje digitalnih tehnologija u tom sektoru ograničeno.

Komisija je predložila niz mjera za potporu gospodarstvu tijekom krize te je države članice pozvala da ih u što većoj mjeri iskoriste kako bi pomogle medijskom sektoru. Privremeni okvir za državne potpore brzo je uspostavljen i proširen, a izdvojena su i dodatna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru programa REACT-EU, u kojem je prepoznata važnost kulturnog sektora. Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) još je jedan važan instrument koji je državama članicama na raspolaganju za ublažavanje negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa.

Komisija je ujedno prilagodila postojeće instrumente, na primjer postojeći instrument jamstva za MSP-ove u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući medije, kako bi se omogućila veća fleksibilnost otplate kredita i olakšalo kreditiranje pružanjem veće sigurnosti financijskim institucijama.

Više informcija i akcijskom planu možete dobiti na ovoj poveznici

Izvor: ec.europa.eu

Europska komisija jučer je donijela akcijski plan za potporu oporavku i transformaciji medijskog i audiovizualnog sektora koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom koronavirusom, a ključni su za demokraciju, kulturnu raznolikost i digitalnu autonomiju Europe. 

 

Akcijski plan obuhvaća tri područja djelovanja i 10 konkretnih mjera usmjerenih na oporavak medijskog sektora od krize olakšavanjem i povećanjem pristupa financiranju, na transformaciju tog sektora osiguravanjem ulaganja u usporednu digitalnu i zelenu tranziciju uz istodobno očuvanje njegove buduće otpornosti te na osnaživanje europskih građana i poduzeća.

Oporavak

U okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, u svakom nacionalnom planu za oporavak i otpornost bit će predviđeno najmanje 20 % rashoda za digitalni sektor. Mjere za poticanje proizvodnje i distribucije digitalnog sadržaja, kao što su digitalni mediji, doprinijet će ostvarenju tog cilja. Akcijski plan ima i sljedeće ciljeve:

1) olakšavanje pristupa potpori EU-a putem namjenskog alata koji će medijskim poduzećima omogućiti da pronađu sve relevantne mogućnosti financiranja sredstvima EU-a. Taj će alat uključivati smjernice za prijavu za relevantnu potporu EU-a u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027. te u okviru nacionalnih planova za oporavak i otpornost
2) poticanje ulaganja u audiovizualni sektor putem nove inicijative MEDIA INVEST čiji je cilj mobilizirati ulaganja u iznosu od 400 milijuna eura tijekom sedmogodišnjeg razdoblja
3) pokretanje inicijative „NEWS” u kojoj će se objediniti mjere i potpora za sektor informativnih medija. Ta inicijativa uključuje investicijski pilot-projekt NEWS sa zakladama i drugim privatnim partnerima, pristup zajmovima osiguranima jamstvom InvestEU, bespovratna sredstva i uspostavu Europskog foruma za informativne medije sa sektorom. Posebna pozornost posvetit će se lokalnim medijima.

Transformacija

Akcijski plan obuhvaća sljedeće mjere za podupiranje zelene i digitalne transformacije sektora:

4) poticanje europskih medijskih podatkovnih prostora za razmjenu podataka i inovacije
5) poticanje europske industrijske koalicije za virtualnu i proširenu stvarnost kako bi se medijima EU-a pomoglo da iskoriste tu imerzivnu tehnologiju i pokretanje medijskog laboratorija za virtualnu stvarnost za projekte radi pružanja novih načina naracije i interakcije
6) olakšavanje rasprava i djelovanja kako bi sektor do 2050. postao klimatski neutralan.
Pružanje mogućnosti i načina djelovanja

Na koncu, aktivnosti navedene u akcijskom planu usmjerene su na građane i poduzeća, kako bi im se pružile mogućnosti i načini djelovanja. Mjere uključuju:

7) pokretanje dijaloga s audiovizualnim sektorom o tome kako poboljšati pristup i dostupnost audiovizualnog sadržaja u cijelom EU-u kako bi se proširilo poslovanje, privuklo novu publiku i potrošače te ponudili raznovrsni sadržaji
8) poticanje europskih medijskih talenata, među ostalim promicanjem raznolikosti ispred i iza kamere te pronalaženjem i podupiranjem novoosnovanih medijskih poduzeća
9) osnaživanje građana, među ostalim jačanjem medijske pismenosti i podupiranjem neovisnih usluga prikupljanja vijesti
10) jačanje suradnje među regulatorima u okviru Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge (ERGA) kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje medijskog tržišta EU-a.

Ovaj akcijski plan za medijski i audiovizualni sektor usko je povezan s akcijskim planom za europsku demokraciju, čiji je cilj jačanje slobode i pluralizma medija u cijeloj Europi, s naglaskom na zaštiti novinara. Akcijski plan u potpunosti je usklađen i s predstojećim Komisijinim prijedlogom akta o digitalnim uslugama i prijedlogom akta o digitalnim tržištima, kojima će se nastojati modernizirati pravni okvir za digitalne usluge u EU-u.

Budući da je stanje u medijskom sektoru EU-a hitno, većina mjera navedenih u Komunikaciji donijet će se već u prvim mjesecima 2021. Kako bi se mjere što bolje provele u praksi, provest će se savjetovanja s dionicima.

Zbog dugotrajnih problema, posebno fragmentacije tržišta, europski audiovizualni i medijski sektor oslabio je u odnosu na svoje globalne takmace. Stanje se dodatno pogoršalo tijekom krize uzrokovane koronavirusom, zbog koje je došlo do pada prihoda od oglašavanja, kina propadaju (procjenjuje se da gubici tijekom ograničenja kretanja iznose 100 000 eura po sali mjesečno), a proizvodnja je „u stanju mirovanja”. Budući da internetske platforme izvan EU-a stječu velike tržišne udjele, takvo stanje može ugroziti stratešku autonomiju medijskog i audiovizualnog sektora u EU-u. Kad je riječ o informativnim medijima, posebno zabrinjavaju pad prihoda (prihodi od oglašavanja smanjili su se za 30 – 80 %) i dezinformiranje na internetu te pojava „informativnih pustinja” u određenim dijelovima Europe. Općenito je i uvođenje digitalnih tehnologija u tom sektoru ograničeno.

Komisija je predložila niz mjera za potporu gospodarstvu tijekom krize te je države članice pozvala da ih u što većoj mjeri iskoriste kako bi pomogle medijskom sektoru. Privremeni okvir za državne potpore brzo je uspostavljen i proširen, a izdvojena su i dodatna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru programa REACT-EU, u kojem je prepoznata važnost kulturnog sektora. Privremena potpora radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (SURE) još je jedan važan instrument koji je državama članicama na raspolaganju za ublažavanje negativnih gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa.

Komisija je ujedno prilagodila postojeće instrumente, na primjer postojeći instrument jamstva za MSP-ove u kulturnom i kreativnom sektoru, uključujući medije, kako bi se omogućila veća fleksibilnost otplate kredita i olakšalo kreditiranje pružanjem veće sigurnosti financijskim institucijama.

Više informcija i akcijskom planu možete dobiti na ovoj poveznici

Izvor: ec.europa.eu