Aktualno > Vijesti

EFJ poziva na borbu protiv krize u medijskom sektoru

09.04.2020.

Europska federacija novinara (EFJ), koja predstavlja 320.000 novinara širom Europe, poziva nacionalne vlade, Europsku komisiju i Europski parlament da poduzmu brzu, ciljanu i koordiniranu akciju u potpori svih radnika – osoblja, samozaposlenih i samozaposlenih – i medijskih tvrtki kao odgovor na razorni socijalni i ekonomski utjecaj globalne krize COVID-19 na medijski sektor.

COVID-19 rađa globalnu krizu slobode tiska. Suočeni s ovom pandemijom, europskim građanima više nego prije trebaju profesionalni, ekonomski sigurni novinari. EU bi trebala djelovati i poticati svoje države članice na djelovanje.

Potrebni su EU i nacionalni paketi za oporavak kako bi se zaštitila radna mjesta medijskih radnika, medijske tvrtke i financiranje  javnih medija u ovoj krizi. Tisuće medijskih radnika već su izgubili ili im prijeti gubitak posla, privremeno ili trajno.

„Sastali smo se s potpredsjednicom Europske komisije Věrom Jourovom i zamolili smo je da medijski sektor smatra vitalnim. Novinarstvo može spasiti živote. Medijskom sektoru potrebne su vlade, međunarodne i regionalne međuvladine organizacije i tijela za financiranje medija koji će pružiti  vitalnu podršku poduzimanjem izvanrednih mjera “, rekao je predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård.

Paketi ekonomskih olakšica i stimulacija usmjereni su i prilagođeni specifičnim potrebama i praksama sektora.

“Umjesto smanjenja poreza na dobit ili smanjenja socijalne sigurnosti i otkupa dionica, EFJ zahtijeva ciljane mjere koje će više istaknuti važnost zaštite novinara”, dodala je Renate Schroeder, direktorica EFJ-a.

 

Više možete pročitati na snh.hr.

 

 

Europska federacija novinara (EFJ), koja predstavlja 320.000 novinara širom Europe, poziva nacionalne vlade, Europsku komisiju i Europski parlament da poduzmu brzu, ciljanu i koordiniranu akciju u potpori svih radnika – osoblja, samozaposlenih i samozaposlenih – i medijskih tvrtki kao odgovor na razorni socijalni i ekonomski utjecaj globalne krize COVID-19 na medijski sektor.

COVID-19 rađa globalnu krizu slobode tiska. Suočeni s ovom pandemijom, europskim građanima više nego prije trebaju profesionalni, ekonomski sigurni novinari. EU bi trebala djelovati i poticati svoje države članice na djelovanje.

Potrebni su EU i nacionalni paketi za oporavak kako bi se zaštitila radna mjesta medijskih radnika, medijske tvrtke i financiranje  javnih medija u ovoj krizi. Tisuće medijskih radnika već su izgubili ili im prijeti gubitak posla, privremeno ili trajno.

„Sastali smo se s potpredsjednicom Europske komisije Věrom Jourovom i zamolili smo je da medijski sektor smatra vitalnim. Novinarstvo može spasiti živote. Medijskom sektoru potrebne su vlade, međunarodne i regionalne međuvladine organizacije i tijela za financiranje medija koji će pružiti  vitalnu podršku poduzimanjem izvanrednih mjera “, rekao je predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård.

Paketi ekonomskih olakšica i stimulacija usmjereni su i prilagođeni specifičnim potrebama i praksama sektora.

“Umjesto smanjenja poreza na dobit ili smanjenja socijalne sigurnosti i otkupa dionica, EFJ zahtijeva ciljane mjere koje će više istaknuti važnost zaštite novinara”, dodala je Renate Schroeder, direktorica EFJ-a.

 

Više možete pročitati na snh.hr.