Aktualno > Regija i svijet

EFJ poziva EU na brzu potporu novinarstvu

12.06.2020.

Europska federacija novinara poziva Europsku uniju na brzu potporu novinarstvu. "Novinari su na prvome mjestu u borbi protiv dezinformacija", rekla je  Věra Jourová, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost. "Pozivamo države članice da osiguraju siguran rad i maksimalno iskoriste paket EU-a za oporavak za podršku medijima poštujući njihovu neovisnost."

Priopćenje Europske komisije o borbi protiv dezinformacija o COVID-u 19 uključuje poglavlje o osiguranju slobode izražavanja s jakim porukama o važnosti novinara, slobodnih i neovisnih medija, pristupa informacijama, transparentnosti i odgovornosti.

"Kriza COVID-19 pokazala je ključnu ulogu slobodnih i neovisnih medija koji pružaju građanima pouzdane, provjerene činjenice i pridonose spašavanju života. Kriza je, međutim, pojačala ionako tešku ekonomsku situaciju u sektoru zbog dramatičnog pada prihoda od oglašavanja, unatoč povećanoj publici. Situacija je posebno teška za male, lokalne i regionalne medije. Cijeli medijski sustavi EU-a oslabljeni su krizom. Paket Europske komisije za oporavak pomogao bi rješavanju trenutnih potreba za likvidnošću kroz podršku za solventnost i kohezijsko financiranje, istodobno jačajući digitalna ulaganja i otpornost sektora putem programa InvestEU, Creative Europe i Horizon Europe", kaže se u priopćenju.

Na popisu postupaka koje je potrebno poduzeti Komisija "poziva države članice da pojačaju napore u ovim kriznim vremenima kako bi osigurale da novinari mogu sigurno raditi, u dobrim uvjetima, te da prihvate novinske medije kao stratešku uslugu". Komisija također poziva Parlament i Vijeće EU-a da hitno usvoje sveobuhvatni paket oporavka koji bi pomogao jačanju medijskog sektora u borbi protiv dezinformacija vezanih uz COVID-19. Države članice bi trebale što više iskoristiti ovaj paket pomoći, kao i ekonomskog odgovora EU-a na krizu s koronavirusom, i to za podršku medijima koji su teško pogođeni krizom, poštujući pritom njihovu neovisnost. Svi akteri iz EU-a trebali bi podržati medije kao dio oporavka.

“Žalimo zbog nedostatka hitnih mjera kratkoročne financijske potpore za medijski sektor u ovoj krizi”, rekao je predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård. "Pozivamo Europsku komisiju da osigura da nacionalni planovi oporavka posvete značajan udio resursa novinarstvu, posebno lokalnom novinarstvu i inovativnim inicijativama. Neovisno i pluralističko novinarstvo ostaje najbolji protuotrov protiv dezinformacija i ove neslavne infodemije."

Europska federacija novinara (EFJ) zajedno s nacionalnim podružnicama poziva države članice EU-a da značajno povećaju udio u kreativnom proračunu namijenjenom novinarstvu. Kako se navodi, pozivaju države članicee EU-a da usvoje ambiciozni višegodišnji financijski okvir (MFF). EFJ podržava stajalište Europskog parlamenta o povećanju proračuna dodijeljenog proračunu Creative Europe 2021-2027 i značajno povećanje dijela koji je prvotno predvidio samo 62 milijuna eura za podršku medijskom pluralizmu, kvalitetnom novinarstvu i medijskoj pismenosti. Da bi imao značajan utjecaj i podršku novinarstvu, posebno neprofitnim, istraživačkim i lokalnim medijima, međusektorski dio proračuna trebao bi se povećati deseterostruko. Članice EU-a trebale bi o tome raspravljati na sastanku Vijeća 19. lipnja.

O borbi protiv dezinformacija EFJ dijeli stajalište s nevladinom organizacijom EU DinsinfoLab: "Zadaću provjere činjenica i suzbijanje dezinformacija treba prepustiti neovisnim medijima, istraživačima i civilnom društvu. Nažalost, neovisni mediji, istraživački novinari i civilno društvo nemaju odgovarajuću potporu u Europi. Suočeni sa smanjenjem financiranja i višestrukim prijetnjama, mediji, istraživači i sustav civilnog društva koji se bave problemom dezinformacija u opasnosti su. Njihov je rad zahtjevan: proizvesti dezinformacije je jeftino, ali rješavanje problema je skupo (resursi, ali i sigurnost, kako fizička, tako i mrežna). Zato je ključno da EU postavi ambiciozan, decentralizirani okvir za financiranje civilnog društva, novinara i istraživača diljem EU-a. To bi osiguralo zdravo sudjelovanje i osnaživanje neovisnih organizacija da se suprotstave dezinformacijama te osiguralo platforme odgovorne za poštivanje demokratskih načela."

EFJ će se sa svojim partnerskim organizacijama zalagati za snažan akcijski plan za neovisne i održive medije kao dio Akcijskog plana europske demokracije, koji će Europska komisija predstaviti do kraja godine.

Europska federacija novinara poziva Europsku uniju na brzu potporu novinarstvu. "Novinari su na prvome mjestu u borbi protiv dezinformacija", rekla je  Věra Jourová, potpredsjednica Europske komisije za vrijednosti i transparentnost. "Pozivamo države članice da osiguraju siguran rad i maksimalno iskoriste paket EU-a za oporavak za podršku medijima poštujući njihovu neovisnost."

Priopćenje Europske komisije o borbi protiv dezinformacija o COVID-u 19 uključuje poglavlje o osiguranju slobode izražavanja s jakim porukama o važnosti novinara, slobodnih i neovisnih medija, pristupa informacijama, transparentnosti i odgovornosti.

"Kriza COVID-19 pokazala je ključnu ulogu slobodnih i neovisnih medija koji pružaju građanima pouzdane, provjerene činjenice i pridonose spašavanju života. Kriza je, međutim, pojačala ionako tešku ekonomsku situaciju u sektoru zbog dramatičnog pada prihoda od oglašavanja, unatoč povećanoj publici. Situacija je posebno teška za male, lokalne i regionalne medije. Cijeli medijski sustavi EU-a oslabljeni su krizom. Paket Europske komisije za oporavak pomogao bi rješavanju trenutnih potreba za likvidnošću kroz podršku za solventnost i kohezijsko financiranje, istodobno jačajući digitalna ulaganja i otpornost sektora putem programa InvestEU, Creative Europe i Horizon Europe", kaže se u priopćenju.

Na popisu postupaka koje je potrebno poduzeti Komisija "poziva države članice da pojačaju napore u ovim kriznim vremenima kako bi osigurale da novinari mogu sigurno raditi, u dobrim uvjetima, te da prihvate novinske medije kao stratešku uslugu". Komisija također poziva Parlament i Vijeće EU-a da hitno usvoje sveobuhvatni paket oporavka koji bi pomogao jačanju medijskog sektora u borbi protiv dezinformacija vezanih uz COVID-19. Države članice bi trebale što više iskoristiti ovaj paket pomoći, kao i ekonomskog odgovora EU-a na krizu s koronavirusom, i to za podršku medijima koji su teško pogođeni krizom, poštujući pritom njihovu neovisnost. Svi akteri iz EU-a trebali bi podržati medije kao dio oporavka.

“Žalimo zbog nedostatka hitnih mjera kratkoročne financijske potpore za medijski sektor u ovoj krizi”, rekao je predsjednik EFJ-a Mogens Blicher Bjerregård. "Pozivamo Europsku komisiju da osigura da nacionalni planovi oporavka posvete značajan udio resursa novinarstvu, posebno lokalnom novinarstvu i inovativnim inicijativama. Neovisno i pluralističko novinarstvo ostaje najbolji protuotrov protiv dezinformacija i ove neslavne infodemije."

Europska federacija novinara (EFJ) zajedno s nacionalnim podružnicama poziva države članice EU-a da značajno povećaju udio u kreativnom proračunu namijenjenom novinarstvu. Kako se navodi, pozivaju države članicee EU-a da usvoje ambiciozni višegodišnji financijski okvir (MFF). EFJ podržava stajalište Europskog parlamenta o povećanju proračuna dodijeljenog proračunu Creative Europe 2021-2027 i značajno povećanje dijela koji je prvotno predvidio samo 62 milijuna eura za podršku medijskom pluralizmu, kvalitetnom novinarstvu i medijskoj pismenosti. Da bi imao značajan utjecaj i podršku novinarstvu, posebno neprofitnim, istraživačkim i lokalnim medijima, međusektorski dio proračuna trebao bi se povećati deseterostruko. Članice EU-a trebale bi o tome raspravljati na sastanku Vijeća 19. lipnja.

O borbi protiv dezinformacija EFJ dijeli stajalište s nevladinom organizacijom EU DinsinfoLab: "Zadaću provjere činjenica i suzbijanje dezinformacija treba prepustiti neovisnim medijima, istraživačima i civilnom društvu. Nažalost, neovisni mediji, istraživački novinari i civilno društvo nemaju odgovarajuću potporu u Europi. Suočeni sa smanjenjem financiranja i višestrukim prijetnjama, mediji, istraživači i sustav civilnog društva koji se bave problemom dezinformacija u opasnosti su. Njihov je rad zahtjevan: proizvesti dezinformacije je jeftino, ali rješavanje problema je skupo (resursi, ali i sigurnost, kako fizička, tako i mrežna). Zato je ključno da EU postavi ambiciozan, decentralizirani okvir za financiranje civilnog društva, novinara i istraživača diljem EU-a. To bi osiguralo zdravo sudjelovanje i osnaživanje neovisnih organizacija da se suprotstave dezinformacijama te osiguralo platforme odgovorne za poštivanje demokratskih načela."

EFJ će se sa svojim partnerskim organizacijama zalagati za snažan akcijski plan za neovisne i održive medije kao dio Akcijskog plana europske demokracije, koji će Europska komisija predstaviti do kraja godine.