Aktualno > Vijesti

Edukacija o projektnom menadžmentu za predstavnike europskih novinarskih udruženja

24.03.2016.

Europska federacija novinara (EFJ) je u suradnji sa Europskim institutom sindikata  (ETUI) organizirala trodnevni tečaj o pripremi i vođenju EU projekata iz područja relevantnih za novinarstvo.

 

Iako EU projekti postoje kao mogući izvor financijskih sredstava za aktivnosti novinarskih udruženja, predstavnici tih udruženja često pokleknu pred složenom EU birokracijom.  Svijest o mogućim EU sredstvima postoji, ali nedostatak iskustva i komplicirani postupci natječaja mnoge spriječavaju u osmišljavanju kvalitetnih projektnih aplikacija. Imajući na umu taj problem, Europska federacija novinara (EFJ) je u suradnji sa Europskim institutom sindikata  (ETUI) organizirala trodnevni tečaj o pripremi i vođenju EU projekata iz područja relevantnih za novinarstvo. U Hrvatskom novinarskom društvu se od 21. do 24. ožujka okupilo tridesetak predstavnika  udruženja iz 14 zemalja. Tijekom tečaja sudionici su imali priliku da se upoznaju  sa ciljevima, predviđanjima i prioritetima u EU fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. Isto tako raspravljalo se  i o primjeni najadekvatnijih administrativnih rješenja, zajedničkim dokumentima i aktivnostima grupa. Teme su bile i proračuni te evaluacija programa, a raspravljalo se i o ulozi menadžmenta, koordinaciji i svemu onome što može doprnjeti kvalitetnijem osmišljavanju projekata.

 

HND

 

Europska federacija novinara (EFJ) je u suradnji sa Europskim institutom sindikata  (ETUI) organizirala trodnevni tečaj o pripremi i vođenju EU projekata iz područja relevantnih za novinarstvo.

 

Iako EU projekti postoje kao mogući izvor financijskih sredstava za aktivnosti novinarskih udruženja, predstavnici tih udruženja često pokleknu pred složenom EU birokracijom.  Svijest o mogućim EU sredstvima postoji, ali nedostatak iskustva i komplicirani postupci natječaja mnoge spriječavaju u osmišljavanju kvalitetnih projektnih aplikacija. Imajući na umu taj problem, Europska federacija novinara (EFJ) je u suradnji sa Europskim institutom sindikata  (ETUI) organizirala trodnevni tečaj o pripremi i vođenju EU projekata iz područja relevantnih za novinarstvo. U Hrvatskom novinarskom društvu se od 21. do 24. ožujka okupilo tridesetak predstavnika  udruženja iz 14 zemalja. Tijekom tečaja sudionici su imali priliku da se upoznaju  sa ciljevima, predviđanjima i prioritetima u EU fondovima u razdoblju od 2014. do 2020. Isto tako raspravljalo se  i o primjeni najadekvatnijih administrativnih rješenja, zajedničkim dokumentima i aktivnostima grupa. Teme su bile i proračuni te evaluacija programa, a raspravljalo se i o ulozi menadžmenta, koordinaciji i svemu onome što može doprnjeti kvalitetnijem osmišljavanju projekata.

 

HND