Aktualno > Vijesti

DZNAP: Natječaj za projekte promicanja autorskih prava

18.09.2023.

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) drugu godinu zaredom objavljuje Poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. Autorima projekata ove je godine na raspolaganju ukupno 15.000 eura, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od 400 do 3000 eura, priopćili su iz DZNAP-a. 

.

Poziv na natječaj DZNAP-a raspisan je 20. siječnja 2023. i traje do 1. studenoga 2023. godine. Na Poziv se mogu javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta.

– Ugodno smo iznenađeni, ne samo brojem projekata koje su nam na prošlogodišnji natječaj prijavile kolege, nego i kvalitetom realiziranih projekata. Financirali smo istraživanja, tekstove, vodiče, tribinu… Prioritet su nam projekti usmjereni na zaštitu i promicanje autorskih prava, ali odobravamo i one koji su usmjereni na ostale teme s bitnim utjecajem na novinarski rad i položaj novinara u društvu – pojasnila je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

Na prošlogodišnji DZNAP-ov natječaj pristiglo je čak 17 projektnih prijedloga. Dva su odbijena, dva povučena od strane predlagatelja zbog sukoba interesa, jedan nije razmatran jer prijava nije bila u skladu s pozivom. Predsjedništvo je prihvatilo ukupno 11 projekata, što je najviše projekata koje je DZNAP financirao u kalendarskoj godini od osnutka. Javnosti su dosad priopćenjem predstavljena istraživanja o utjecaju pandemije i potresa na uvjete rada i fizičko i mentalno zdravlje novinara, o utjecaju uređivačkih politika na novinare koji prate politiku, digitalnoj pretplati, dok su ostali projekti objavljeni na web stranici DZNAP-a. Ukupno je utrošeno 95.300 kuna od 100.000 kuna koliko je stavljeno na raspolaganje u natječaju za 2022.

– Ono što nas posebno raduje je što vidimo da nam se kolege javljaju jer projekte ne doživljavaju samo kao mogućnost dodatne zarade, nego i priliku da im budu platforma za otvaranje i predstavljanje široj javnosti tema koje su nama novinarima važne, bolne i problematične, otežavaju nam rad i život – istaknula je predsjednica DZNAP-a.

Projekti koje će financirati DZNAP iz svojeg Fonda za poticanje autorskog stvaralaštva (Puni naziv Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog) mogu, između ostalog, uključivati i pripremu te izradu autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj kao i ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, potom provedbu nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava ili neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj, provedbu javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti, provedbu edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima te izradu tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad. U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela, navode iz DZNAP-a. 

 

Svi detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na dznap.hr/dokumenti/natjecajna-dokumentacija. 

 

Izvor: dznap.hr. 

 

Društvo za zaštitu novinarskih autorskih prava (DZNAP) drugu godinu zaredom objavljuje Poziv za prijavu projekata za poticanje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj. Autorima projekata ove je godine na raspolaganju ukupno 15.000 eura, a pojedinačni projekti financirat će se u iznosu od 400 do 3000 eura, priopćili su iz DZNAP-a. 

.

Poziv na natječaj DZNAP-a raspisan je 20. siječnja 2023. i traje do 1. studenoga 2023. godine. Na Poziv se mogu javiti članovi DZNAP-a koji djeluju u skladu sa Statutom i Etičkim kodeksom s projektima kojima se promiču i štite novinarska autorska prava, a visina potpore ovisit će o veličini i zahtjevnosti projekta.

– Ugodno smo iznenađeni, ne samo brojem projekata koje su nam na prošlogodišnji natječaj prijavile kolege, nego i kvalitetom realiziranih projekata. Financirali smo istraživanja, tekstove, vodiče, tribinu… Prioritet su nam projekti usmjereni na zaštitu i promicanje autorskih prava, ali odobravamo i one koji su usmjereni na ostale teme s bitnim utjecajem na novinarski rad i položaj novinara u društvu – pojasnila je predsjednica DZNAP-a Valentina Wiesner.

Na prošlogodišnji DZNAP-ov natječaj pristiglo je čak 17 projektnih prijedloga. Dva su odbijena, dva povučena od strane predlagatelja zbog sukoba interesa, jedan nije razmatran jer prijava nije bila u skladu s pozivom. Predsjedništvo je prihvatilo ukupno 11 projekata, što je najviše projekata koje je DZNAP financirao u kalendarskoj godini od osnutka. Javnosti su dosad priopćenjem predstavljena istraživanja o utjecaju pandemije i potresa na uvjete rada i fizičko i mentalno zdravlje novinara, o utjecaju uređivačkih politika na novinare koji prate politiku, digitalnoj pretplati, dok su ostali projekti objavljeni na web stranici DZNAP-a. Ukupno je utrošeno 95.300 kuna od 100.000 kuna koliko je stavljeno na raspolaganje u natječaju za 2022.

– Ono što nas posebno raduje je što vidimo da nam se kolege javljaju jer projekte ne doživljavaju samo kao mogućnost dodatne zarade, nego i priliku da im budu platforma za otvaranje i predstavljanje široj javnosti tema koje su nama novinarima važne, bolne i problematične, otežavaju nam rad i život – istaknula je predsjednica DZNAP-a.

Projekti koje će financirati DZNAP iz svojeg Fonda za poticanje autorskog stvaralaštva (Puni naziv Fond za poticanje novinarskog autorskog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi: publicističkog, dokumentarističkog, umjetničkog i kulturnog) mogu, između ostalog, uključivati i pripremu te izradu autorskih tekstova koji tematiziraju područje novinarskih autorskih prava u Hrvatskoj kao i ostale značajne društvene, gospodarske i političke teme koje do sada u medijima nisu bile dovoljno ili adekvatno obrađene, potom provedbu nezavisnih istraživanja vezanih uz novinarska autorska prava ili neko drugo područje od stručnog i profesionalnog značaja za novinare u Hrvatskoj, provedbu javnih kampanja usmjerenih na promociju novinarskih autorskih prava u javnosti, provedbu edukacija za novinare i urednike o novinarskim autorskim pravima te izradu tehnoloških rješenja koja će unaprijediti profesionalne standarde i olakšati novinarima njihov svakodnevni rad. U skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, godišnje u tu svrhu DZNAP može izdvojiti najviše deset posto svojih prihoda od naknada prikupljenih od prava reproduciranja i distribucije autorskih djela te dodatnih tri posto za zaštitu od piratstva i krivotvorenja autorskih djela, navode iz DZNAP-a. 

 

Svi detalji natječaja i natječajna dokumentacija dostupni su na dznap.hr/dokumenti/natjecajna-dokumentacija. 

 

Izvor: dznap.hr.