O HND-u > Nagrade

Dobitnici nagrada Hrvatskog novinarskog društva od 1954. godine do danas

Dobitnici novinarskih nagrada za 2022. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Mislav Bago

Vladimir Matijanić

Nagrada Novinarka godine

Nataša Božić šarić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Hrvoje Ivančić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo

Zdravko Fuček

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Barbara Majstorović Ivezić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za internetsko novinarstvo

Ilko Ćimić

Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo

Dora Kršul

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Marino Grgurev

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Igor Kralj 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Hrvoje Krešić  

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Marina Karlović Sabolić          

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Budimir Žižović

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Hrvoje Krešić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Branka Suvajac Ljubičić

Dobitnici Priznanja Milan Grlović

Luko Brailo

Ottone Novosel-Franz

Danijel Popović

Giacomo Scotti

Obrazloženja nagrada

Dobitnici novinarskih nagrada za 2021. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Marinko Čulić

Nagrada Novinar godine

Boris Dežulović

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Tamara Opačić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo

Redakcija emisije "Katedra za plastičnu kirurgiju" radija Yammat.fm:

Antonija Vrčić

Ante Ljubičić

Andro Bernardić

Martina Vazdar

Silvija šeparović

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Ana Malbaša

Karmen šore 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za internetsko novinarstvo

Vladimir Matijanić

Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo

Andrej Dimitrijević 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Igor Altarac

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Igor šoban

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Marina Karlović Sabolić 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Mato Jerkić                    

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Mato Pejić  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Josipa Krajinović 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Đurđica Klancir 

Obrazloženja nagrada

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2020. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Mato Jerkić 

Nagrada Novinar godine

Ivan Pandžić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Goran Borković 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo

Ivana Radaljac Krušlin 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Ana Mlinarić 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za internetsko novinarstvo

Denis Mahmutović 

Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo

Ivan Pandžić 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Miroslav Bokan 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Boris šćitar 

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Đurđica Klancir

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Predrag Žukina                    

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Vlasta Stamičar  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Dragan Nikolić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Đurđica Klancir 

Obrazloženja nagrada

                                               

Dobitnici novinarskih nagrada za 2019. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Mladen Kušec

Nagrada Novinarka godine

Đurđica Klancir 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Goran Gerovac

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za radijsko novinarstvo

Mirjana Radulović

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Silvana Menđušić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za internetsko novinarstvo

Andrej Dimitrijević

Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo

Andrej Dimitrijević

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Zoran Marinović

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Hrvoje Jelavić

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Sanja Modrić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Sanja Modrić                    

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Budimir Žižović  

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Tanja Novak

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Helena Puljiz  

Obrazloženja nagrada

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2018. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Sanja Modrić

Nagrada Novinar godine

Hrvoje Krešić

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Mario Pušić

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Iva Črnjar Ivančan

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Ranko Stojanac 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Ilko Ćimić i Oriana Ivković Novokmet 

Nagrada Jasna Babić za istraživačko novinarstvo

Ilko Ćimić i Oriana Ivković Novokmet 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Goran Bunjevac i Milan Živković 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Robert Anić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Mladen Stubljar

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Kristina Turčin                   

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Daniel Berdais  

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Marina Barukčić Stričević

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Dora Kršul

Obrazloženja nagrada

  

Dobitnici novinarskih nagrada za 2017. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Višnja Biti 

Nagrada Novinarka godine

Maja Sever

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Kristina Turčin 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Nagrada nije dodijeljena 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Ivana Petrović 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Dora Kršul 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Dora Kršul 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Zoran Marinović i Marino Grgurev 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Saša Zinaja 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Vojo šiljak

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Gabrijela Galić                   

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Mato Pejić  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Mario Sladić  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Toni Gabrić

Obrazloženja nagrada

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2016. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Jasna Babić 

Nagrada Novinar godine

Zoran šprajc

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Hajrudin Merdanović 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Albert Petrović 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Marijana Kranjec, Ljiljana Mandić, Daniela Draštata 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Melisa Skender 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Orhideja Gaura Hodak i Sandra Carić Herceg 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Goran šantar i Davorin Tram 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Jurica Galoić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Ivo Lučić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Jasmin Klarić                   

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Ljubica Letinić 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Zrinka Pavlić  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Andrej Matijašević

Obrazloženja nagrada.

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2015. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Fjodor Klarić

Nagrada Novinarka godine

Elizabeta Gojan 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Hassan Haidar Diab 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Ljubica Letinić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Maja Medaković 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Hrvoje šimičević 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Sandra Veljković 

Nagradu za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

snimateljska ekipa RTL televizije:

Vanja Bašić, Robert Cerić, Predrag Vekić, Dražen šimić, Dražen Sladić, Dražen šavor, Robert Kruljac, Lutvo Mekić, Petar Janjić, Domagoj Rebić, Darko Vukadinović, Zoran Bešlić, Nikica Hinić, Leo Bartulica 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Željko Lukunić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Dragutin Lučić Luce

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Sanja Modrić                   

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Silvija šeparović Bushill

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Maja Sever

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Ema Tarabochia

Obrazloženja nagrada

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2014. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Drago Hedl 

Nagrada Novinar godine

Branko Mijić

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Sandra Bolanča 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Mirjana Žugec Pavičić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Hrvoje Krešić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Veronika Rešković 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Željko Peratović 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Damir Senčar 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Dragan Balić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Marina šerić                   

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Muharem Kulenović

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Dragan Nikolić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Hrvoje šimičević

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2013. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Branko šuljić 

Nagrada Novinar godine

Jurica Pavičić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Barbara Matejčić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka radijsko novinarstvo

Silvija šeparović 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Ivana Dragičević i Dragan Nikolić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Ilko Ćimić 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Mario Sladić

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Željko Lukunić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Enis Zebić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Danko Radaljac                  

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Enis Zebić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Đivo Đurović

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Marina Barukčić

  

Dobitnici novinarskih nagrada za 2012. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Giga Gračan

Nagrada Novinarka godine

Nataša škaričić

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Danko Radaljac

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Ivana Radaljac Krušlin 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za televizijsko novinarstvo

Anka Bilić Keserović 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za internetsko novinarstvo

Jelena šimac i Ana Benačić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Sergej Županić 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Igor Tukša

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Srećko Niketić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Muharem Kulenović

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo i fotografiju Gabrijela Galić                    

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Muharem Kulenović

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo i snimateljski rad Sanja Kos Bojanić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za internetsko novinarstvo Tomislav Klauški

  

Dobitnici novinarskih nagrada za 2011. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Ivo Horvat 

Nagrada Novinar godine

Josip šarić

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Goran Gerovac 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Renata škudar 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Danka Derifaj

Nagrada Marija Jurić Zagorka za istraživačko novinarstvo

Ilko Ćimić 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Jura Ožić-Bebek 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Patrik Macek 

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Diana Koller

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo Dražen Vukov-Colić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Diana Koller

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo Nada Kolega

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2010. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Dražen Vukov-Colić 

Nagrada Novinarka godine

Branka Slavica 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za pisano novinarstvo

Nataša Božić i Dražen Ciglenečki 

Nagrada Marija Jurić Zagorka za radijsko novinarstvo

Ivana šubarić-Hedl i Ivica Ružičić 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Andreja Arežina-Grgičević 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za istraživačko novinarstvo

Josip Oreč 

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Mario Britvić

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Dragan Matić 

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Milka Ganza 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo Sanja Modrić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Daniel Berdais

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo Aleksandar Stanković

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2009. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Milan Gavrović 

Nagrada Novinar godine

Aleksandar Stanković 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Jerko Bakotin i Hrvoje Krešić 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka televizijsko novinarstvo

Morana Kasapović i Goran Rotim 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za istraživačko novinarstvo

Josip Bohutinski 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Siniša Sunara 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Trpimir Matasović 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo Vesna Roller                        

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Enis Zebić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo Nikola Kristić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2008. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Zvonimir Milčec 

Nagrada Novinar godine

Mladen Stubljar 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za pisano novinarstvo

Ivo Jakovljević  

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za televizijsko novinarstvo

Andreja Arežina – Grgičević 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka za istraživačko novinarstvo

Slavica Lukić  

Nagrada za snimateljski prilog na televiziji Žarko Kaić

Damir Bednjanec 

Nagrada za novinsku fotografiju Nikša Antonini

Goran šebelić 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Vojo šiljak

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za pisano novinarstvo Žarko Modrić

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radijsko novinarstvo Gordana Simonović Miočinović

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televizijsko novinarstvo Branko Lentić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2007. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Inoslav Bešker

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za tisak i internet

za vijest-izvještaj                              Denis Romac                        - Novi list

za reportažu                                    Marina Borovac                     - Večernji list

za intervju                             Toni Gabrić, Vesna Kesić,

                                    Boris Rašeta i Ivo škorić (zajednički)        - www.h-alter.org            

za komentar/kolumnu                     Davor Krile                            - Slobodna Dalmacija

za istraživačko novinarstvo            Vojislav Mazzocco                 - Večernji list

za najbolje uređenu rubriku          Beseda, Novi list

                                                          urednica Aleksandra Kućel Ilić

 

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio

za reportažu                                   Višnja Biti                              - HR Zagreb

za najbolje uređenu emisiju                     Katapultura, HR Zagreb

                                                          urednik Vid Mesarić

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za televiziju

za vijest-izvještaj                             Josip šarić                             - HTV

za reportažu                                     Mario Beganović                    - HTV

za istraživačko novinarstvo            Ivan Žada                               - Nova TV

za najbolje uređenu emisiju                     Potrošački kod, HTV

                                                          urednica Sanja smiljanić

                         

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

                                                   Robert Anić – 24 sata

 

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Neven šantić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Neven šantić                                                    

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Silvija šeparović

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televiziju Vesna Roller

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2006. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Vojislav šiljak

 

Nagrada Novinar godine

Mislav Bago 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak i internet

za vijest-izvještaj                             Branko škorić                      - Novi list

za istraživačko novinarstvo            Ljiljana Marić                      - Večernji list

za komentar/kolumnu                     Miodrag šajatović               - Lider

za internet                                        Inoslav Bešker                      - www.jutarnji.hr

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za radio:

za reportažu                                     Nives Nedved                        - HR Zagreb

za najbolje uređenu emisiju           Radiovizija, HR Zagreb

                                                           urednica Dubravka Družinec Ricijaš                   

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za televiziju

za vijest izavještaj                           Edi škovrlj                           - HTV

za istraživačko novinarstvo            Siniša Kovačić                      - HTV

za intervju                                        Mislav Bago                          - HTV

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Ratko Mavar – Vjesnik

 

Nagrada za snimateljski rad Žarko Kaić

Maroje Žanetić – HTV Dubrovnik

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Muharem Kulenović 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za tisak Božica Brkan                                                      

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio  Franjo Marinković 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televiziju Tena Perišin 

 

Dobitnici novinarskih nagrade za 2005. godinu

 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Igor Mandić

 

Nagrada Novinar godine

Goran Milić

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak

za vijest-izvještaj                             Tanja Božić                           - Večernji list

za reportažu                                     Milan Jelovac                                   - Vjesnik

za interview                                      Orlanda Obad                      - Jutarnji list            

za komentar/kolumnu                     Branimir Pofuk                    - Jutarnji list

za istraživačko novinarstvo            Nataša škaričić                    - Slobodna

                                                                                                             Dalmacija

za fotomontažu                                Krešo Skozret                       - Večernji list

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio:

za reportažu                                     Željko Roško                        - HR Zagreb

za istraživačko novinarstvo            Branka Jovičić i

Vasva Mazele                                  - HR Zagreb

najbolje uređenu emisiju            Lica duše - Nostalgija              - HR Zagreb

                                                       urednica Morana Panjkota   

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za televiziju

za vijest-izvještaj                             Igor Bobić                             - RTL

za reportažu                                     Robert Zuber                                   - HTV

za istraživačko novinarstvo            Ernest Marinković               - Nova TV

za najbolje uređenu emisiju                       Nedjeljni TV dnevnik HTV

                                                           urednik Goran Milić                      

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Patrik Macek – Večernji list

 

Nagrada za unapređenje novinarskog izraza

Robert Knjaz

 

Nagrada za snimateljski rad Žarko Kaić

Saša Ilijaš – Kanal RI 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Zlatko Herljević                                                

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Franjo Marinković

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Branko Vukšić

 

Dobitnici novinarskih nagrade za 2004. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Gojko Marinković 

Nagrada Novinarka godine

Sanja Modrić 

Nagrada Marija Jurić Zagorka - za tisak

za vijest-izvještaj                             Renato Ivanuš                      - Večernji list

za reportažu                                     Zorana Bajt                          - Večernji list

za interview                                      šenol Selimović                     - Slobodna Dalmacija

za komentar/kolumnu                     Ante Tomić                           - Jutarnji list

za istraživačko novinarstvo            Hrvoje Appelt                       - Jutarnji list

za najbolje uređenu rubriku          Bestseler Jutarnjeg lista

 

 

Nagrada Marija Juriæ-Zagorka - za radio:

za reportažu                                     Franjo Marinković              - HR Zagreb

za istraživačko novinarstvo            Ana Jergović                        - Radio 101

 

 

Nagrada Marija Juriæ-Zagorka - za televiziju

za reportažu                                     Sanja Pražen                        - HTV

za intervju                                        Silvija Luks                           - HTV

                                  

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Ratko Mavar  - Vjesnik

 

Nagrada za unapređenje novinarskog izraza

Zdravko Zima - Novi list

 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Živko Gruden                                              

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Muharem Kulenović

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Ante Granik 

 

Dobitnici novinarskih nagrade za 2003. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

Žarko Susić 

Nagrada Novinar godine

Boris Dežulović 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za tisak

za vijest-izvještaj                             Krešimir Žabec                    - Jutarnji list

za reportažu                                     Vlado Vurušić                      - Globus

za interview                                      Ivo Pukanić                           - Nacional

za komentar/kolumnu                     Marinko Čulić                      - Feral Tribune

za istraživačko novinarstvo            Diana Glavina                      - Večernji list

za najbolje ureðenu rubriku           Pressalije Novog lista

 urednici Dražen Ciglenečki, Jasmin Klarić, Saša Vejnović

urednik rubrike Dragan Ogurlić

 

Nagrada Marija Juriæ-Zagorka - za radio:

za izvještaj                                        Danijel Pek                - Radio Slobodna Europa

za reportažu                                     Morana Sušec                       - Radio 101

za najbolje uređenu emisiju           Glas Hrvatske HR Zagreb urednik Domagoj Veršiæ

 

Nagrada Marija Juriæ-Zagorka - za televiziju

za vijest-izvještaj                             Robert Valdec                      - CCN

za interview                                      Mislav Bago                          - HTV

za reportažu                                     Tonči Bonaći                         - HTV

za istraživačko novinarstvo            Morana Kasapović              - HTV

za komentar                                     Jura Ozmec                          - HTV

za najbolje uređenu emisiju                       Poslovni klub                        - HTV

                                                           urednik Ðuro Tomljenović

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Nenad Reberšak  - Novi list

 

Nagrada za unapreðenje novinarskog izraza

Vesna Kusin - Vjesnik

 

Nagrada za snimateljski rad Žarko Kaić

Jura Ožić Bebek - HTV

 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Radovan Stipetić                                            

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Muharem Kulenović

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Branko Lentić

 

Dobitnici novinarskih nagrade za 2002. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

MIHAIL OSTROVIDOV 

Nagrada Novinar godine

Inoslav Bešker 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za tisak

 

za vijest-izvještaj                             Aneli Dragojević                 - Novi list

za reportažu                                     Boris Pavelić                         - Novi list

za interview                                      Slavica Lukić                        - Globus

za komentar/kolumnu                     Inoslav Bešker                      - Jutarnji list

za istraživačko novinarstvo            Ivica Grčar                           - Poslovni tjednik

za najbolje uređenu rubriku          Novac Jutarnjeg lista

za podlistak-prilog                           Magazin Jutarnjeg lista

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za radio:

 

za najbolje uređenu emisiju           Dalija Grin                           - HR Zagreb

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za televiziju

 

za vijest-izvještaj                             Josip šarić                            - HTV

za interview                                      Robert Zuber                                   - CCN

za reportažu                                     Sanja Pražen                        - HTV

za istraživačko novinarstvo            Ivana Petrović                      - HTV

za prilog                                            Mate Radeljiæ                      - CCN

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Danijel Kasap  - Novi list

 

Nagrada Veselko Tenžera za unapređenje novinarskog izraza

Đermano Senjanović-Ćićo   - Slobodna Dalmacija

 

 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Danko Plevnik                                             

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Srećko Lipovčan

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Branko Lentić

  

Dobitnici novinarskih nagrade za 2001. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani

BRANKO LENTIĆ

 

Nagrada Novinarka godine

JELENA LOVRIĆ

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za tisak

za vijest-izvještaj                             Diana Glavina                      - Večernji list

za reportažu                                     Željko Malnar                      - Globus

za interview                                      Ivan Kralj                             - Feral Tribune

za komentar/kolumnu                     Neven šantić                         - Novi list

za istraživačko novinarstvo            Duško Miljuš                        - Večernji list

za najbolje uređenu rubriku          Crna kronika Večernjeg lista

za podlistak-prilog               Prilog za kulturu Forum Slobodna Dalmacija

za karikaturu                                   Ico Voljevica

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za radio:

za vijest-izvještaj                            Željko Roško                                    - HR Zagreb          

za reportažu                                     Jelena Berković                    - Radio 101

za najbolje uređenu emisiju                       Ilija Jandrić                          - Obiteljski radio

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za televiziju

 

za vijest-izvještaj                             Tihomir Ladišić                   - HTV

za reportažu                                     Tena Perišin                         - HTV

za istraživačko novinarstvo            Sanja Mikleušević                - HTV

za najbolje uređenu emisiju                       Ivana Dragičević                  - HTV

 

Nagrada za snimateljski rad Žarko Kaić

Mario Sladić HTV

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju

Denis Cerić Slobodna Dalmacija

 

Nagrada Veselko Tenžera za unapređenje novinarskog izraza

Jurica Pavičić Jutarnji list

 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Branko Vukšić                                                         

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radio Giga Gračan

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televiziju Mirjana Rakić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 2000. godinu
 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                                  DALIBOR FORETIĆ
 

Nagrada Novinar godine Veselko Tenžera:

                                                           DENIS LATIN

                                                     
Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak:

za vijest-izvještaj:                Tomislav Krasnec i

                                               Kristina Turčin                    - Večernji list

za reportažu:                        Ivan Kralj                             - Feral Tribune

za interview:                         Darko Hudelist                    - Globus

za komentar-kolumnu:       Branko Vukšić                     - Večernji list            

za pojedinačni tekst:                       Orlanda Obad                      - Jutarnji list

za istraživačko novinarstvo: Saša Leković                                   - Globus

za najbolje uređenu

rubriku:                                Sanja Modrić                        - Jutarnji list  

za podlistak-prilog:             Božica Brkan                        - Večernji list

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio:

za interview:                         Ivana šubarić-Hedl i

                                               Drago Hedl                           - Gradski radio Osijek
 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za televiziju:

za vijest-Izvještaj                 Stipe Alfier                           - HTV

za reportažu:                        Mladen Santrić                    - HTV

za interview:                         Ernest Marinković               - HTV

za komentar:                        Saša Kosanović                    - CCN

za istraživačko novinarstvo:  Krunoslav Tomašević       - HTV

za najbolje uređena emisija: Vijesti CCN-a                     - CCN

za prilog:                               Elizabeta Penić                     - HTV

za talk show:                         Aleksandar Stanković         - HRT

 

                                   Nagrada Nikša Antonini za fotografiju:

                                   Kristina štedul Večernji list
 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Darko Kolombo                                                 

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za radio Diana Koller

Predsjednica Ocjenjivačke skupine za televiziju Jasminka Božinovska-Živalj   

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1999. godinu
 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani                                                    

Jovan Hovan

Nagrada Novinar godine Veselko Tenžera

Ivo Pukanić

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak: 

za vijest-izvještaj:                Dušan Miljuš                        - Večernji list

za reportažu:                        Renato Ivanuš                      - Večernji list

za komentar-kolumnu:       Miodrag šajatović               - Večernji list

za istraživačko novinarstvo Robert Bajruši i

                                               Ivo Pukanić                           - Nacional

za pojedinačni tekst             Anamarija Kronast             - Arena

za najbolje uređenu

rubriku:                                Sportska rubrika                 - Jutarnjeg  lista      

                                               urednik Darko Kolombo

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio: 

Radna skupina za radio odlučila je da ne dodijele nagrade Marija Jurić Zagorka za radio s obrazloženjem da je broj pristiglih radova u odnosu na broj radio postaja u Hrvatskoj vrlo malen te da su svi urađeni u visokom profesionalnom standardu, ali se prema mišljenju ni jedan rad ne ističe toliko da bi zavrijedio spomenutu nagradu.

                                                                                                 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za televiziju:

 

za reportažu:                         Ivana Dragičević                 - 5 do 12

za istraživačko

novinarstvo:                          Ivan Kralj                            - Latinica

za pojedinačni prilog            Gordan Stojić                      - HTV

za najbolje uređenu

emisiju:                                  urednik Denis Latin            - Latinica

 

Nagrada Žarko Kaić za snimateljski rad

Slavko Zbodulja
 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Gojko Marinković                                            

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Duško Radić

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Baldo Ćupić          

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1998. godinu
 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

PERO ZLATAR

Nagrada Novinarka godine Veselko Tenžera:

JELENA LOVRIĆ
 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak:

 

za vijest-izvještaj:                Orlanda Obad                      - Jutarnji list

za reportažu:                        Renata Rašović                     - Arena

za interview:                         Davor Butković                    - Jutarnji list

za komentar-kolumnu:       Ivan Starčević                          - Nacional

za najbolje uređenu

rubriku:                                Nenad Unukić                       - Auto moto Večernjeg

   lista

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio:

 

za najbolje uređenu

emisiju:                                  Giga Gračan                        - Zoofon, III program

                                                                                                 HR Zagreb

Nagrada Marija Jurić-Zagorka - za televiziju:

 

za vijest-izvještaj:                 Oliver Dražić                                   - Mreža

za reportažu:                         Mislav Bago                         - HTV

za interview:                          Jasmina Božinovska-Živalj - HTV

za komentar:                         Ante Granik                         - HTV

za istraživačko

novinarstvo:                          Andrea Čakić                                  - HTV

za pojedinačni prilog            Goran Rotim                                   - HTV

za najbolje uređenu

emisiju:                                  Tena Perišin                         - Vijesti dana, Mreža

za talk show:                          Robert Knjaz                                   - Mreža

 

   Nagrada Nikša Anotnini za          novinsku fotografiju:         

     Nenad Reberšak                                    - Novi list       
 
              Nagrada Žarko Kaić za snimateljski rad:          
                                     Mario Romulić           slobodni snimatelj
 

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za tisak Mihailo Ničota                                            

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za radio Duško Radić                                           

Predsjednik Ocjenjivačke skupine za televiziju Baldo Ćupić         

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1997. godinu
 

 

                                   Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                                     VELJKO VIČEVIĆ      

 

 

                                   Nagrada Novinar godine Veselko Tenžera:

                                                          IVO LONČAR
 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za tisak:

 

za vijest-izvještaj:                            Drago Pilsel                          - slobodni novinar

za reportažu:                                    Robert Valdec                      - Večernji list

za interview:                                     Nela Valerjev                        - Novi list                  

za komentar-kolumnu:                   Srećko Jurdana                    - Nacional                 

za najbolje uređenu rubriku:         Marinko Jurasić                  - Crna kronika

                                                                                                             Večernjeg lista
 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za radio:

 

za reportažu:                                    Višnja Biti                             - HR Zagreb

za najbolje uređenu emisiju:          Duško Radić i

                                                           Vojo šiljak                            - HR Zagreb

 

Nagrada Marija Jurić-Zagorka – za televiziju:

 

za vijest-izvještaj:                            Dražen Klarić                                  - Mreža

za reportažu:                                    Daria Marjanović                - HTV

za komentar:                                    Igor Mirković                                   - slobodni novinar

za najbolje uređenu emisiju:          Joško Martinović i

                                                           Daria Marjanović                - HTV

 

 

                                     Nagrada Nikša Antonini – za novinsku fotografiju:

                                               Eduard Strenja                    - Glas Istre

 

 

Predsjednik Ocjenjivačke                                             Predsjednik Ocjenjivačke
skupine za tisak                                                              skupine za radio

Nenad Unukić                                                               Julije Katančević

 

                                               Predsjednik Ocjenjivačke
                                               skupine za televiziju

                                               Aleksandar Kostadinov

  

Dobitnici novinarskih nagrada za 1996. godinu
 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

     MIRJANA RAKIĆ                       - Hrvatska televizija

 

Nagrada Novinar godine Veselko Tenžera:

   DRAŽEN VUKOV-COLIĆ    - Novi list

 

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za tisak:

 

za interview:                          IRENE MESTROVICH         - La voce del popolo

za reportažu:                          ANTE TOMIĆ                       - Slobodna Dalmacija

za vijest:                                MIHAILO NIČOTA              - Vjesnik

za kolumnu:                           BONO ZVONIMIR šAGI     - Kana

za najbolje uređenu

rubriku-podlistak:                  VLASTA KOVAČ                 - Bilten Židovske općine

za pojedinačni tekst-članak   JURICA PAVIČIĆ                 - Vijenac

za istraživačko novinarstvo:  JASNA BABIĆ                      - Nacional

 

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za radio:

 

za reportažu:                          FRANJO MARINKOVIĆ      - HR Zagreb

za najbolje uređenu emisiju: WEEK REPORT                    - grupa autora Radija 101

      Zinka Bardić, Nataša Magdalenić-Bantić, Silvija šeparović

 

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za televiziju:

 

za reportažu:                          BALDO ĆUPIĆ                     - Hrvatska televizija

za interview:                          HRVOJE JUVANČIĆ            - Hrvatska televizija

 

 

Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju:

MILO KOVAČ              - Slobodna Dalmacija

 

 

    Nagrada Žarko Kaić- za snimateljski rad:

   MARIO ROMULIĆ           - slobodni tv snimatelj

 

 

Predsjednik Ocjenjivačke                                               Predsjednik Ocjenjivačke

skupine za tisak                                                              skupine za radio

Željko Žutelija, v.r.                                                        Marina Mučalo, v.r.

                                               Predsjednik Ocjenjivačke

skupine za televiziju

Aleksandar Kostadinov, v.r.

                       

Dobitnici novinarskih nagrada za 1995. godinu

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                BOŽE V. ŽIGO  Slobodna Dalmacija

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za tisak:

 

za vijest-izvještaj:                  DRAGO PILSEL                   - slobodni novinar

za reportažu:                          SANJA DESPOT  i               - Novi list

                                               ANĐELKO ERCEG 

za interview:                          SANJA MODRIĆ                  - Novi list

za kolumnu:                           SANJA MODRIĆ                  - Novi list

za najbolje uređenu rubriku:  JURE ILIĆ                             - Vjesnik

 

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za radio:

 

za najbolje uređenu emisiju: TOMISLAV šKARO i

                                               KREšIMIR ŽABEC              - Radio 101

 

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka – za televiziju:

 

za reportažu:                          MARIO SALETTO               - Hrvatska televizija

za najbolje uređenu emisiju: BRANIMIR BILIĆ                - Hrvatska televizija

 

Nagrada Marija Jurić Zagorka

 

  VUKOVARSKE NOVINE

 

                              Nagrada Nikša Antonini za novinsku fotografiju:

 

                        BRUNO KONJEVIĆ                  - Slobodna Dalmacija

 

                                    Nagrada Žarko Kaić za snimateljski rad:

 

                        TOMISLAV KOVAČIĆ            - Hrvatska televizija

 

 

 

Predsjednik Ocjenjivačke                                                Predsjednik Ocjenjivačke

skupine za tisak                                                               skupine za radio

Joško Antić, v.r.                                                              Marina Mučalo, v.r.

 

Predsjednik Ocjenjivačke

skupine za televiziju

Marija Nemčić, v.r. 

                 
Dobitnici novinarskih nagrada za 1994. godinu 

 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

NEDA RITZ                          - Hrvatska radiotelevizija 

 

                                   Godišnja nagrada Novinar godine:

                                   NENAD IVANKOVIĆ          - Vjesnik 

 

Nagrada Zlatno pero:

 

1. Dražen Siriščević                                                  - Hrvatska radiotelevizija

2. Luko Brailo                                                           - Slobodna Dalmacija

3. Ernest Fišer                                                           - Varaždinske vijesti

4. Jadranka Kosor                                                      - HR-RP Zagreb

5. Damir Pijaca                                                         - HR-RP Rijeka

6. Vladimir Desnica                                                  - slobodni novinar

7. Gordana Grbić                                                       - Novi list

 

 

Nagrada Zlatna kamera:

 

1. Tony Hnojčik                                                        - fotoreporter Jednota Daruvar

2. Pero štrbe                                                              - snimatelj Hrvatske radiotelevizije

3. Fotoreporteri Vjesnika:

    Zlatko Kalle

    Rajko šobat

    Ranko Marković

    Boris Kovačić

    Bruno Konjević

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora

Danko Plevnik, v.r.

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1993. godinu   

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   MIRKO GALIĆ                     - Vjesnik

                                   pariški dopisnik Vjesnika i Večernjeg list 

 

                                   Godišnja nagrada Novinar godine

                                   DUBRAVKO MERLIĆ         - HTV

 

 

Nagrada Zlatno pero:

 

1. Joško Martinović                                                  - HTV

2.Branka šemen                                                        - Vjesnik

3. Branka Jovičić                                                      - HR-RP Zagreb

4. Mladen Kevo                                                         - Glas Slavonije

5. Dražen Vukov-Colić                                             - Novi list

6. Vedran Benić                                                        - HTV dopisnik iz Dubrovnika

7. Josip Jović                                                             - Slobodna Dalmacija

 

 

 

Nagrada Zlatna kamera:

 

1. Mario Romulić                                                      - MC Glas Slavonije

2. Davor Višnjić                                                        - Večernji list

3. Božidar Vukičević                                                - Slobodna Dalmacija

 

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora

 

Jure Ilić, v.r.

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1991/1992. godinu 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   ALOJZ šEVČIK                    - Večernji list

 

                                           Godišnja nagrada Novinar godine:

                                   ŽARKO PLEVNIK                - HTV studio Osijek

                                   DANKO PLEVNIK               - Slobodna Dalmacija 

 

Nagrada Zlatno pero:

 

 1. Bojan Divjak                                                        - Glas Slavonije

 2. Nedžad Haznadar                                                 - HTV studio Zagreb

 3. Tina Čubrilo                                                          - HR RP Zagreb

 4. Vesna Kusin                                                         - Vjesnik

 5. Sanja Kapetanić                                                   - Vjesnik

 6. Nada Glad                                                            - HR Delnice

 7. Ante Ivanković                                                     - HTV studio Split

 8. Dragan Ogurlić                                                    - Novi list, Rijeka

 9. Nedjeljko Jusup                                                    - Narodni list, Zadar

10. Dubravka Družinec i

      Maksim Jurjević                                                  - HR-RP Zagreb

 

Nagrada Zlatna kamera:

 

1. Zoran Jačimović                                                   - Glas Slavonije

2. Matko Biljak                                                         - Slobodna Dalmacija

3. Fotoreporteri Večernjeg lista:

            Josip Bistrović

            Robert Belošević

            Zoran Božičević

            Drago Havranek

            Siniša Hančić

            Jozo Petrić

            Goran Pichler

            Karlo Rosandić

            Robert šipek

            Davor Višnjić

4. Žarko Kaić, pokojni                                              - HTV studio Zagreb

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora

 

Matija Ćurić, v.r.           

 

Predsjedništvo HND na 21. sjednici održanoj 29. lipnja 1993. godine donosi jednoglasno

slijedeće odluke: 

ODLUKU 

Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani dodjeljuje se posmrtno novinaru

Krešimiru Džebi

ODLUKU o dodjeli Posebnog priznanja

RATNOJ REDAKCIJI HRVATSKOG RADIO VUKOVARA

ODLUKA o dodjeli Posebnog posmrtnog priznanja hrvatskim novinarima poginulim u Domovinskom ratu:

1. Stjepan Penić

2. Gordan Lederer

3. Živko Krstičević

4. Tihomir Tunuković

5. Zdenko Pugrar

6. Ivan Maršić

7. Pavao Urban 

predsjednik HND-a Ante Gavranović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1990/1991. godinu 

 

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   JUST IVETAC                       -umirovljenik iz Pule

 

 

                                            II Godišnje nagrade HND:

                                   1. Branimir Bilić                                - HTV studio Zagreb

                                   2. Heni Erceg                            - HTV studio Split

                                   3. Aleksandar Vojinović    - Start

 

 

 

III Nagrada Zlatno pero:

 

1. Tomo Tomljanović                                               - Banka, glasilo Zagrebačke

                                                                                     banke Zagreb

2. Zvonimir Gavranović                                            - Večernji list

3. Željko Rogošić                                                      - HTV studio Split

4. Mario Kalebota i

    Davor Bošnjak                                                      - HTV – studio Zagreb

5. Zlatko Gall                                                            - Slobodna Dalmacija

6. Marinko Čavar                                                      - HR studio Split

7. Vasva Mazele i

    Branka Jovičić                                                      - HR studio Zagreb   

 

 Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Matija Ćurić      

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1989/1990. godinu 

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   MIRA BOGLIĆ                     - Vjesnik

 

 

                                 II Godišnje nagrade DNH:

                       1. Luka Mitrović            - TV Zagreb

                       2. Duško Mandić - Radio Zagreb

                       3. Miodrag šajatović  - Večernji list

 

 

 

III Nagrade Zlatno pero:

 

1. Fjodor Klarić                                                         - Slobodna Dalmacija

2. Borislav Vučković i

    Miroslav šafer                                                       - TV Zagreb

3. Josip Jović                                                             - Nedjeljna Dalmacija Split

4. Marina Mučalo i

    Vladimir Desnica                                                  - Radio Zagreb

5. Jandre širinić                                                        - dop. Slobodna Dalmacija, Zadar

6. Tena Perišin

    Denis Latin

    Ljubica Malobabić i

    Saša Milošević                                                      - TV Zagreb

  

IV Priznanje javnim radnicima za doprinos informiranju
 

1.  Slaven Letica

2.  Radovan Lauš

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora: Radovan Stipetić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1988/1989. godinu 

 

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   ŽIVKO VNUK                       - umirovljenik

 

 

                                               II Godišnje nagrade DNH:

                                   1. STJEPAN ANDRAšIĆ      - Večernji list

                                   2. VELIMIR ĐURETIĆ         - TV Zagreb

                                   3. GOJKO MARINKOVIĆ    - Danas

 

 

 

III Nagrade Zlatno pero:

 

1. Stella Bogdanić                                                     - Večernji list

2. Vlado Rajić                                                           - Vjesnik

3. Jelena Lovrić                                                         - Danas

4. Sonja šarunić                                                        - Radio Zagreb

5. Branimira Vlašić                                                   - Udružena banka, Zagreb

6. Heni Erceg                                                            - TV Split

7. Branka Bilić

    Damir Matković i

    Ilija Lekić                                                              - TV Zagreb

 

 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Tomislav Butorac

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1987/1988. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   JOŽA VLAHOVIĆ                            - Vjesnik

 

 

                                                II Godišnje nagrade DNH:

                                   1. JURA DODIG                                - Radio Zagreb

                                   2. MIRKO GALIĆ                             - Danas

                                   3. STJEPAN MALOVIĆ                   - Večernji list

 

 

 

III Nagrade Zlatno pero:

 

1. Aris Anđelović                                                      - Radio Zagreb

2. Tomislav Butorac                                                  - Danas

3. Mićo Dušanović i

    Slavko Cvitković                                                  - TV Zagreb

4. Deana Knežević                                                    - Večernji list

5. Marijan Milevoj                                                    - dop. Glas Istre iz Labina

6. Damir Matković i

    Ante Granik                                                                      - TV Zagreb

7. Veljko Vičević                                                      - Novi list

8. Marijan Žuvić                                                        - Slobodna Dalmacija

 

 

 

IV Priznanje javnim radnicima za doprinos informiranju:

 

1. Dr. Velimir Srića 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Franjo Kiseljak

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1986/1987. godinu 

 

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. ZVONE MORNAR                       - Sportske novosti

                                   2. JOšKO KULUšIĆ                         - Slobodna Dalmacija

                                   3. IVO STRAHONJA                                    - Radio Zagreb

 

 

 

II Nagrada Zlatno pero:

 

1. Mladen Krnić                                                        - Slobodna Dalmacija

2. Vladimir Matek                                                     - Večernji list

3. Tomislav špeletić                                                 - Danas

4. Ružica Vuger                                                        - Privredni vjesnik

5. Dobroslav Silobrčić                                              - TV Zagreb

6. Slavoljub Bosnić                                                   - TV Zagreb

7. Mirjana Rakić                                                        - TV Zagreb

8. Branka Borić                                                         - TV Zagreb

9. Pjer Vukelić                                                          - Radio Zagreb

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Đorđe Zelmanović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1985/1986. godinu  

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. ŽELJKO BRIHTA             - Vjesnik

                                   2. EMIL PIRšL                      - Vjesnik

                                   3. JOSIP šMIT                       - Slobodna Dalmacija

  

II Nagrade Zlatno pero: 

1. Vladimir Drobnjak                                                - Vjesnik

2. Milan Gavrović                                                     - TV Zagreb

3. Sergej Gerc                                                            - Večernji list

4. Boris Kaštelan                                                       - Vjesnik INA

5. Dušan Mandić                                                       - Radio Zagreb

6. Nikola Prskalo                                                      - TANJUG Zagreb

7. Lazo Rakijaš                                                         - TV Zagreb

8. Branko Tuđen                                                        - Večernji list

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Žarko Božić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1984/1985. godinu  

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. DARKO GRUBAČEVIĆ               - Željezara Sisak

                                   2. JOSIP GRUBIšIĆ-ĆABO              - Radio Zagreb

                                   3. RATKO ZVRKO                           - Arena

 

 II Nagrade Zlatno pero: 

1. Daša Bradičić                                                        - TV Zagreb

2. Aldo Bressan                                                         - Panorama, Rijeka

3. Đorđe Ličina                                                         - Vjesnik

4. Marijan Machala                                                   - Večernji list

5. Slavko Milas                                                         - Radio Osijek

6. Vlado Oršanić                                                       - Privredni vjesnik

7. Božo Sušec                                                            - TV Zagreb

8. Ante šimunović                                                    - Večernji list

9. Đuro šovagović                                                    - Glas Slavonije

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Stjepan Malović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1983/1984. godinu 

 

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. ANTE GAVRANOVIĆ                 - Privredni vjesnik

                                   2. FILIP SVETIĆ                               - Radio Zagreb

                                   3. ŽARKO BOŽIĆ                             - TV Zagreb

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

1. Đorđe Zelmanović                                                - Vjesnik

2. Sonja Perinčić                                                       - Radio Zagreb

3. Alojz ševčik                                                          - Večernji list

4. Mladen Balen                                                        - dop. Vjesnik, Rijeka

5. Miroslav Lilić                                                       - TV Zagreb

6. Željko Žižić                                                                       - Arena

7. Josip Jelić                                                              - Suradnja, Split

8. Savan Tomašević                                                  - TANJUG, Zagreb   

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Mirko Bolfek

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1982/1983. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. DRAGO AUGUšTIN                    - Delegatski vjesnik

                                   2. TOMO ĐURINOVIĆ                     - TV Zagreb

                                   3. ZVONKO GRČMAN                    - Vjesnik

 

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

1. Suad Ahmetović                                        - dop. Vjesnik, Dubrovnik

2. Višnja Biti                                                 - Radio Zagreb

3. Davor Bošnjak                                           - TV Zagreb

4. Darko Draženović                                     - Večernji list

5. Miroslav Gantar                                        - RTV centar Osijek

6. Borislav Ostojić                                        - Novi list

7. Božo šimleša                                            - Arena

8. Lazo Rakijaš i

    Stanko Majnarić                                        - TV Zagreb   

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Vlado Slijepčević

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1981/1982. godinu    

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. MILAN BEKIĆ                             - Vjesnik

                                   2. STANKO EDER                            - TV Zagreb

                                   3. ANTE KESIĆ                                - Radio Zagreb

 

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

 1. Ankica Barbir-Mladinović                                              - TV Zagreb

 2. Joško Egekher                                                      - Lavčević, Split

 3. Vesna Koprivica                                                  - Privredni vjesnik

 4. Obrad Kosovac                                                     - TV Zagreb

 5 Vlasta Kulier                                                         - Radio Zagreb

 6. Ezio Mestrovich                                                   - La voce del popolo

 7. Meho Mašić                                                         - Arena

 8. Jovo Rojčević                                                       - Glas Podravine

 9. Davor šošić                                                          - Vjesnik

10. Branko Vlahović                                                 - Večernji list

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Franjo Kiseljak, v.r.

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1980/1981. godinu

                                       I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                       1. BRANKO KNEZOCI                - TV Zagreb

                                       2. STJEPAN PUCAK                    - umirovljenik

                                       3. MILJENKO SMOJE                  - umirovljenik

 

II Nagrade Zlatno pero:

                                              

 1. Žarko Božić                                              - TV Zagreb

 2. Vjekoslav Grabarić                                              - Vjesnik

 3. Ilija Maršić                                               - Slobodna Dalmacija

 4. Branko Mihaljević                                   - Radio Osijek

 5. Radiša Mladenović                                              - SN revija

 6. Boris Mutić                                              - TV Zagreb

 7. Jasna Petrović                                           - Radničke novine

 8. Fran Potočnjak                                         - Radio Zagreb

 9. Milenko Predragović                                - Komunist

10. Rudi Stipković                                        - SN revija

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Vlado Slijepčević

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1979/1980. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. IVAN FILIPOVIĆ                         - Vjesnik

                                   2. FRANE JURIĆ                              - Vjesnik

                                   3. ISMET VOLJEVICA                     - Privredni vjesnik

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

 1. Zvonimir Gavranović                                           - Večernji list

 2. Mario Kalebota                                                    - TV Zagreb

 3. Radovan Kovačević                                             - dop. Politika, Split

 4. Zlatko Mačešić                                                     - Večernji list

 5. Žarko Modrić                                                       - Radio Zagreb

 6. Frane Morić                                                         - IPC Vjesnik, Rijeka

 7. Mihail Ostravidov                                                - TV Zagreb

 8. Mirjana Popović                                                   - TV Zagreb

 9. Milan Sigetić                                                        - Vjesnik

10. Alojzije šmit                                                       - Privredna komora Osijek

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Srećko Ljubljanović 

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1978/1979. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. IVO BRAUT                                  - Vjesnik

                                   2. RISTO KRUNIĆ                            - Radio Zagreb

                                   3. STEVO OSTOJIĆ                         - dop. Politika, Zagreb

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

 1. Pavao Cajzek                                                        - Večernji list

 2. Stanko Eder                                                          - TV Zagreb

 3. Nenad Figenvald                                                  - Večernji list

 4. Vladimir Fučijaš i

      Obrad Kosovac                                                    - TV Zagreb

 5. Ivo Kirigin                                                           - Novi list

 6. Mladen Kušec                                                      - Radio Zagreb

 7. Milan Mudronja                                                   - dop. Vjesnik, Split

 8. Ibro Palangić                                                        - dop. Radio Zagreba, Karlovac

 9. Milivoj Pašiček                                                    - Arena

10. Neda Ritz                                                            - TV Zagreb

 

 

Predsjednik ocjenjivačkog odbora Lazo Rakijaš 

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1977/1978. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   1. MARKO VOJKOVIĆ                    - TV Zagreb

 

 

II Nagrade Zlatno pero:

 

1. Dane Roško                                                                       - TV Zagreb

2. Ružica Trauber                                                      - TV Zagreb

3. Gradimir Radivojević                                           - dop. Vjesnik, Rijeka

4. Drago Kojić                                                                      - Novi list

5. Vlado Duić                                                            - Start

6. Josip Frković                                                         - Grafičar, Sisak

7. Stipe Jolić                                                              - Večernji list

8.Bora Đorđević                                                        - Arena

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Jozo Petričević

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1976/1977. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   DRAGO BOBIĆ                        - Vjesnik INA

 II Nagrade Zlatno pero:

1. Roman Garber                                                       - SN revija

2. Zlatko Franjić                                                        - Večernji list

3. Branka Jelić                                                                      - Radio Zagreb

4. Vojko Mužina                                                       - Večernji list

5. Jovo Rojčević                                                        - Podravka

6. Bruno Tomić                                                         - Slobodna Dalmacija

7. Vjekoslav Grabić                                                  - Vjesnik

8. Marko Vojković                                                    - TV Zagreb

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora šime Mihovilović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1975/1976. godinu

                                       I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                       MLADEN DELIĆ                         - TV Zagreb 

 

II Nagrade Zlatno pero: 

1. Snješka Antunović                                                - Radio Zagreb

2. Romano Farina                                                      - La voce del popolo

3. Bogoljub Lacmanović                                           - Večernji list

4. Miroslav Lilić                                                       - TV Zagreb

5. Ico Nejašmić                                                         - Privredni vjesnik

6. Jozo Petričević                                                      - TANJUG Zagreb

7. Emil Piršl                                                              - Vjesnik

8. Mladen Trnski                                                       - TV Zagreb

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Zoran Zoković 

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1974/1975. godinu 

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   šime Mihovilović              - Radio Zagreb

 

II Nagrada Zlatno pero godine:

 

1. Branko Lentić                                                       - TV Zagreb

2. Josip Pavičić                                                         - Večernji list

3. Ivo Čičin-Mašansker                                            - Podravka, Koprivnica

4. Branislav Bimbašić                                                           - RTV centar, Pula

5. Juraj Baldani                                                         - Radio Zagreb

6. Aleksandar Tirnanić                                              - dop. Borba, Split

7. Just Ivetac                                                              - Glas Istre

8. Miroslav Koprivica                                                           - Vjesnik

 

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Ružica Trauber

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1973/1974. godinu  

                                    I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                        Zvonko KRISTL                           - Vjesnik 

 

II Nagrade Zlatno pero godine: 

1. Milka Babović i

    Mario Kalebota                                                     - RTV Zagreb

2. Mirko Kelek                                                          - Visov vjesnik, Varaždin

3. Franjo Kiseljak                                                      - Večernji list

4. Zvone Mornar                                                       - Sportske novosti

5. Stevo Ostojić                                                         - dop. Politika, Zagreb

6. Vladimir Trauber                                                  - RTV Zagreb

7. Mirko Urošević                                                     - dop. Vjesnik, Pula

8. Branko Vondraček                                                - Radio Zagreb 

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Ivo Družijanić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1972/1973. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   DARA JANEKOVIĆ                      - Vjesnik  

II Nagrada Zlatno pero godine: 

1. Jovan Hovan                                                          - VUS

2. Tomislav Jakić                                                      - RTV Zagreb

3. Martini Lucifero                                                    - Panorama, Rijeka

4. Konstantin Miles                                                   - VUS

5. Jura Orlovac i

    Ivan Orešković                                                      - RTV Zagreb

6. Ivo Pastorčić                                                         - Radio Zagreb

7. šime Radovčić                                                      - Vjesnik

8. Josip šmit                                                              - dop. Slobodna Dalmacija, Zagreb

  

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Zlatko Hećej

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1971/1972. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani nije dodijeljena

II Nagrade Zlatno pero godine:

1. Petar Grabovac                                                      - Novi list

2. Antun Horvat                                                        - TANJUG, Zagreb

3. Dara Janeković                                                      - Vjesnik

4. Viktor Knivald                                                      - TANJUG, Zagreb

5. Marin Kuzmić                                                       - RTV Zagreb

6. Zrnka Novak                                                         - Radio Zagreb

7. Dobroslav Silobrčić                                              - RTV Zagreb

8. Vlado Stopar i                                                   - slobodni novinar

    Josip Pavičić                                                         - Večernji list

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Milan Gavrović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1970/19712. godinu 

                                         I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                         IVO BOJANIĆ                        - RTV Zagreb     

 

II Nagrada Zlatno pero godine: 

1. Drago Buvač                                                         - Vjesnik

2. Frane Erceg                                                           - RTV Zagreb

3. Milan Gavrović                                                     - RTV Zagreb

4. Ivo Marasović                                                       - Slobodna Dalmacija

5. Martin Pepčić                                                        - Radio Zagreb

6. Draga Ungaro                                                        - Vjesnik

7. Živko Vnuk                                                           - Vjesnik

8. Josip Vuković                                                        - Radio Zagreb

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Stanko Eder

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1969/1970. godinu

                                   I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   JOšKO PALAVRšIĆ, Vjesnik 

 

II Nagrada Zlatno pero godine: 

1. Juraj Baldani                                                         - Radio Zagreb

2. Josip Grubišić-Čabo                                              - RTZ

3. Danijel Jelinić                                                       - Večernji list

4. Ivan Lajtman                                                         - Večernji list

5. Ivo Ostoja                                                              - Radio Zagreb

6. Oto Reisinger                                                        - Vjesnik

7. Vladimir Slijepčević                                             - RTZ

8. Alojz ševčik                                                          - Večernji list

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Drago Bobić

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1968/1969. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                       BOŽIDAR NOVAK, Vjesnik 

 

                     II Godišnja nagrada DNH:

              FRANE PERIĆ           - Radio Zagreb 

 

III Pojedinačne nagrade: 

1. Božo Milačić i

    Đorđe Branković                                                   - RTZ

2. Bruno Tomić                                                         - Slobodna Dalmacija

3. Aldo Bressan                                                         - La voce del popolo

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Ante Gavranović

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1967/1968. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                   NEDA KRMPOTIĆ, Vjesnik

 

                                                     II Godišnja nagrada:

                                   1. IVO LAJTMAN                            - Vjesnik

                                   2. MILAN GAVROVIĆ                    - Vjesnik

 

III Pojedinačne nagrade: 

1. Dragan Kalajdžić                                                  - RTV Zagreb

2. Ivo Horvat                                                             - Radio Zagreb

3. Jovo Popović                                                         - Arena

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Ante Ungaro

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1966/1967. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                      ZVONKO LETICA                        - RTV Zagreb

 

                                                      II Godišnja nagrada DNH:

                                       MIRA GRUBOR-GAVROVIĆ            - Vjesnik 

 

III Pojedinačne nagrade: 

1. Dušan Basara                                                        - RTV Zagreb

2. Paolo Lettiz                                                           - La voce del popolo

3. Ismet Voljevica                                                     - Večernji list

 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Stjepan Košarog

 

Dobitnici novinarskih nagrada DNH za 1965/1966. godinu

I Nagrada za životno djelo Otokar Keršovani:

                                     MIRKO PERšEN, Vjesnik

 

                                                        II Godišnja nagrada:

                                            1. KREšIMIR DŽEBA           - VUS  

                                             2. ZVONKO LETICA            - RTV Zagreb

 

III pojedinačni radovi: 

1. Josip Grubišić-Čabo                                              - RTV Zagreb

2. Zvonimir Kristl                                                     - Vjesnik

3. Ivo Lajtman                                                                      - Vjesnik

Predsjednica Ocjenjivačkog odbora Mira Gumhalter

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1964/1965. godinu 

                                        I Nagrada za knjigu novinske publicistike:

                                        BOŽIDAR NOVAK ravnopravno sa

                                        FRANE BARBIERI 

                                                      II Godišnja nagrada:

                                                      1. MILAN GAVROVIĆ

                                                      2. MARKO VOJKOVIĆ

                                                      3. ISMET VOLJEVICA  

 

III Posebne nagrade: 

Članovima redakcije TV emisije Jučer, danas, sutra 

Nagrade za pojedinačne radove: 

 1. Ivo Družijanić                                                      - Borba

 2. Tomo Đurinović                                                   - TV Zagreb

 3. Zvonko Grčman                                                   - Vjesnik

 4. Ante Kesić                                                            - Radio Zagreb

 5. Stevo Ostojić                                                        - Politika

 6. Joško Palavršić                                                    - Vjesnik

 7. Jovo Popović                                                        - Arena

 8. Ivo Strahonja                                                        - Radio Zagreb

 9. Antun Zibar                                                          - Borba

10. Salih Zvizdić                                                       - VUS 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Zvonko Radoš

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1963/1964. godinu

I Nagrada za knjigu novinske publicistike:

                                        1. MIRKO PERšEN                     - Vjesnik

                                        2. ZVONKO KRISTL                   - Vjesnik

                                        3. MIODRAG AšANIN               - Jugoslavenski export

                                                            II godišnja nagrada:

                                              1. KREšIMIR DŽEBA           - Vjesnik

                                               2. OTO REISINGER              - Vjesnik

                                               3. BORIS JANKOVIĆ           - Vjesnik

 

III Posebne nagrade: 

 1. Filip Svetić                                                                       - RTV Zagreb

 2. Mićo Mazele                                                        - RTV Zagreb

 3. Nikola Pinčetić                                                    - RTV Zagreb

 4. šime Mihovilović                                                - RTV Zagreb

 5. Tomo Đurinović                                                   - RTV Zagreb

 6. Vlado škarica                                                       - RTV Zagreb

 7. Stevo Ostojić                                                        - Politika

 8. Božo Milačić                                                        - Vjesnik

 9. Ivo Marasović                                                      - Slobodna Dalmacija

10. Ante Živković                                                     - Večernji list

11. Zlata Klapčić                                                       - dop. Politika, Pula   

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Milan Beslač

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1962/1963. godinu

Nagrada za knjigu novinske publicistike:

                                         JOšKO PALAVRšIĆ                  - Vjesnik

                                                          II Godišnja nagrada:

                                               1. BRANKO KNEZOCI        - Radio Zagreb

                                               2. MILAN SABOL                - Vjesnik

                                               3. MLADEN BJAŽIĆ                        - TV Zagreb 

III Posebne nagrade: 

 1. Edvard Cerjan                                                      - dop. Vjesnik, Osijek

 2. Bora Đorđević                                                      - Večernji list

 3. Stanko Eder                                                          - TV Zagreb

 4. Josip Grubišić-Čabo                                             - TV Zagreb

 5. Palma Katalinić                                                    - TV Zagreb

 6. Mata Rajković                                                      - Vjesnik

 7. Mladen Stary                                                        - Arena

 8. Ivo Strahonja,

     Josip Vuković,

     Miodrag Vlaović                                                  - Radio Zagreb

 9. Vladimir šegota                                                   - Novi list

10. Salih Zvizdić                                                       - VUS 

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Zlatko Munko

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1961/1961. godinu

I Nagrada za knjigu novinske publicistike:

Ante Kesić, RTV Zagreb

II Godišnje nagrade:

1. Frane Barbieri, dop. Vjesnik, Moskva

2. Zlatko Munko, Vjesnik

3. Ivan Kocon, RTV Zagreb          

III Posebne nagrade: 

 1. Miodrag Ašanin, VUS

 2. Jovan Batinić, Borba

 3. Marinko Gruić, Komunist

 4. Branko Hećimović, RTV Zagreb

 5. Frane Jurić, Vjesnik

 6. Stevo Ostojić, Politika

 7. Ante Panjkota, RTV Zagreb

 8. Željko Polanščak, RTV Zagreb

 9. Miljenko Smoje, Radio Split

10. Irena Vrkljan, RTV Zagreb  

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Drago Auguštin


Dobitnici novinarskih nagrada za 1960/1961. godinu 

 I Godišnja nagrada:

1. Mirko Bilić, Večernji list

2. Mladen Delić, Radio Zagreb

3. Milan Vucković, VUS

II Posebne nagrade:

1. Ivo Braut, Vjesnik

2. Petar Čimbur, RTV Zagreb

3. Ivo Družijanić, dop. Politika, Zagreb

4. Bora Đorđević, Arena

5. Slavko Goldstein, slobodni novinar

6. Boris Hržić, Radio Zagreb

7. Frane Jurić, Vjesnik

8. Emanuel Mičković, Večernji list

9. Oto Reisinger, Vjesnik

10. Miljenko Srdić, Plavi vjesnik

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Drago Bobić

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1959/1960. godinu 

I Izvanredna nagrada:

Hrvoje Macanović, RTV Zagreb

II Godišnje nagrade:

1. Dušan Basara, Vjesnik2

2. Ivo Braut, Vjesnik

3. Ante Kesić, RTV Zagreb

III Posebne nagrade:

1. Milan Bekić, VUS

2. Hinko Handl, Radio Zagreb

3. Dragutin Horkić, Radio Zagreb

4. Petar Jović, Slobodna Dalmacija

5. Viktor Knivald, TANJUG

6. Joško Palavršić, Vjesnik

7. Sead Saračević, Globus

8. Miljenko Srdić, Plavi vjesnik

9. Đorđe šaula, Radio Zagreb

10. Dragutin Tović, Globus         

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora: Frane Barbieri

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1958/1959. godinu 

I Nagrada:

 Milan Pavić, Vjesnik

II Nagrada:

1. Frane Jurić, Vjesnik

2. Mirko Bilić, Večernji list

III Nagrada:

1. Stanko Eder, RTV Zagreb

2. Zlatko Munko i Ismet Nuspahić, Vjesnik

3. Marinko Gruić, Komunist

4. Milan Čučković, VUS

IV Nagrada:

1. Ivo Braut, Vjesnik

2. Marino Zurl i Nenad Gol, Globus

3. Zvonimir Kristl, Vjesnik

4. Sead Saračević, VUS

5. Frane Barbieri, Vjesnik-Revija

6. Vlado Stopar, Vjesnik

7. Valerio Zappia, La voce del popolo

8. Drago Tović, Globus

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora: Mirko Peršen

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1957/1958. godinu

II Nagrada:

1. Ante Kesić, Radio Zagreb

2. Melita Singer, Vjesnik

III Nagrada:

1. Zvonimir Grčman, Vjesnik

2. Hinko Handl, Radio Zagreb

3. Mladen Petrinić, Borba

IV Nagrada:

1. Milan Bekić, VUS

2. Mirko Bilić, Vjesnik

3. Ivo Braut, Vjesnik

4. Stevo Ostojić, Politika

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora

 

Dobitnici godišnjih novinarskih nagrada Otokar Keršovani za 1956/1957. godinu

I Nagrada:

Đorđe Zelmanović, Vjesnik

III Nagrada: 

1. Mladen Delić, Radio Zagreb

2. Ivo Braut, Vjesnik

3. Fadil Hadžić, Vjesnik

4. Zlata Flego, Narodni list

IV Nagrada: 

1. Rade Dimitrijević, Politika

2. Pavle Cajzek, Narodni list

3. Ante Kesić i Miodrag Krencer, Radio Zagreb

4. Valerio Zappia, La voce del popolo

5. Krešo Kukolj, Borba

Presdjednik Ocjenjivačkog odbora Mirko Peršen

 

Dobitnici novinarskih nagrada za 1954/1955. godinu  

I Nagrada za najbolje reportaže i fotoreportaže: 

1. Ivo Braut

2. Sead Saračević

3. Ante Kesić 

II Nagrada za crtice: 

1. Milan Čučković

2. Lucifero Martini

3. Zvonko Letica 

III Nagrada za bilješke: 

1. Drago Horkić

2. Juraj Padjen 

IV Nagrada za radioreportažu: 

1. Stanko Eder

2. Hinko Handl

3. Branko Knezoci 

V Nagrada za interview i ankete: 

1. Milan Vucković

2. Alija Hadžiefendić

3. Stevo Ostojić 

VI Nagrade za komentar: 

1. Željko Brihta

2. Ante Balen

Predsjednik Ocjenjivačkog odbora Branko Kojić