Aktualno > Regija i svijet

Direktiva o autorskim pravima: EFJ traži da Google i Facebook plaćaju sadržaj na kojem profitiraju

13.04.2017.

EFJ amandmanima na predloženu direktivu želi stati na kraj nepovoljnim ugovorima, manjku transparentnosti i lošoj pregovaračkoj poziciji autora. Također, želi se urediti područje prenošenja autorskih djela, spriječiti široko tumačenje "iznimaka" te ujednačiti novčane naknade izdavača i autora.

Nakon posljednjih konzultacija o prijedlogu direktive o autorskim pravima, Europska federacija novinara uputit će amandmane kojima traži povoljnije ugovore za autore, transparentnije plaćanje i pravedniji udio u naknadi za novinare, osobito kada je riječ o internetskim izdavačima. 

“Čuli smo mnoge zastupnike Europskog parlamenta koji su naglašavali potrebu pluralističkog europskog sadržaja na internetu. Potvrdili su da to svakako znači da se jaz između vrijednosti koju proizvode autori i onih koji od njihovog rada profitiraju mora prevladati”, rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a, tražeći da se unesu neophodne promjene u predloženu direktivu o autorskim pravima.

Amandmanima EFJ-a na predloženu direktivu pokušat će se stati na kraj nepovoljnim ugovorima, pomanjkanju transparentnosti u lošoj pregovaračkoj poziciji autora. Nadalje, želi se urediti područje prenošenja autorskih djela i spriječiti široko tumačenje "iznimaka" te ujednačavanje novčanih naknada za izdavače i autore. 

Mogens Blicher Bjerregård je objasnio da se EFJ slaže s izdavačima da treba naći mehanizam kojim će mediji i posrednici poput Googlea i Facebooka morati plaćati sadržaj na kojem ostvaruju profit. “To je pitanje koje bi EU morala moći riješiti direktivom, no ono se ne može riješiti tako da isključivo pravo dobiju izdavači", rekao je Bjerregård.

"Vrijeme je da izdavači i autori rade zajednički kako bi se našlo dobro rješenje. Predlažemo da se izdavačka prava provode putem organizacija kolektivnog upravljanja u kojima su i autori i izdavači da bi se osigurala pravedna naknada autora“.

Izvor: EFJ

EFJ amandmanima na predloženu direktivu želi stati na kraj nepovoljnim ugovorima, manjku transparentnosti i lošoj pregovaračkoj poziciji autora. Također, želi se urediti područje prenošenja autorskih djela, spriječiti široko tumačenje "iznimaka" te ujednačiti novčane naknade izdavača i autora.

Nakon posljednjih konzultacija o prijedlogu direktive o autorskim pravima, Europska federacija novinara uputit će amandmane kojima traži povoljnije ugovore za autore, transparentnije plaćanje i pravedniji udio u naknadi za novinare, osobito kada je riječ o internetskim izdavačima. 

“Čuli smo mnoge zastupnike Europskog parlamenta koji su naglašavali potrebu pluralističkog europskog sadržaja na internetu. Potvrdili su da to svakako znači da se jaz između vrijednosti koju proizvode autori i onih koji od njihovog rada profitiraju mora prevladati”, rekao je Mogens Blicher Bjerregård, predsjednik EFJ-a, tražeći da se unesu neophodne promjene u predloženu direktivu o autorskim pravima.

Amandmanima EFJ-a na predloženu direktivu pokušat će se stati na kraj nepovoljnim ugovorima, pomanjkanju transparentnosti u lošoj pregovaračkoj poziciji autora. Nadalje, želi se urediti područje prenošenja autorskih djela i spriječiti široko tumačenje "iznimaka" te ujednačavanje novčanih naknada za izdavače i autore. 

Mogens Blicher Bjerregård je objasnio da se EFJ slaže s izdavačima da treba naći mehanizam kojim će mediji i posrednici poput Googlea i Facebooka morati plaćati sadržaj na kojem ostvaruju profit. “To je pitanje koje bi EU morala moći riješiti direktivom, no ono se ne može riješiti tako da isključivo pravo dobiju izdavači", rekao je Bjerregård.

"Vrijeme je da izdavači i autori rade zajednički kako bi se našlo dobro rješenje. Predlažemo da se izdavačka prava provode putem organizacija kolektivnog upravljanja u kojima su i autori i izdavači da bi se osigurala pravedna naknada autora“.

Izvor: EFJ