Aktualno > Vijesti

Autori na meti porezne reforme (2)

07.11.2016.

 Piše: Ozren Podnar

Povodom najave uvođenja obveznih doprinosa na autorske naknade (honorare) razradili smo tri scenarija po kojima bi isplatitelji mogli postupati od 2017. Sva su tri scenarija legalna jer bi isplatitelj u svakom opisanom slučaju uplatio doprinose za mirovinsko i zdravstveno na propisane račune, kao i obustavio porez (i prirez tamo gdje je propisan).

Razlike su u neto naknadi koju bi autor primio na račun te u ukupnom isplatiteljevom izdatku (trošku). Ova su odstupanja posljedica činjenice da su autorski ugovori zakonski slabije zaštićeni od ugovora o radu i da ih naručitelj može lako raskidati ili mijenjati, uključujući iznos neto i bruto naknade.

Od 1. siječnja 2017. isplatitelj može izabrati:

- varijantu u kojoj neće povećati svoj izdatak na ime honorara za jednak naručeni posao, nego će isplatiti autoru manji neto;
- kompromisnu varijantu u kojoj preuzima teret zdravstvenog osiguranja, ali ostavlja na autoru teret mirovinskog;
- varijantu u kojoj će povećati svoj izdatak da bi autor dobio jednak neto kao i prije uvođenja doprinosa.

Razrađene varijante odnose se na jedan honorar hipotetskog autora prijavljenog u Zagrebu. Bruto honorar isplaćen 2016. iznosio je 10.000,00 kn, a neto primitak (po odbitku poreza i prireza) 7935,00 kn. Po sadašnjim propisima bruto primitak autora istovjetan je ukupnom izdatku isplatitelja i iznosi 10.000,00 kn. Uvedu li se doprinosi, bruto primitak autora i ukupan izdatak isplatitelja neće biti isti ni u kojoj varijanti.

1. IZDATAK ISPLATITELJA OSTAJE JEDNAK

Isplatitelj smanjuje iznos bruto i neto honorara da izbjegne porast izdatka. Uklapa oba doprinosa u svoj izdatak od 10.000 kn i tako ostaje na istom, ali autor trpi gubitak od 528,67 kn neto.

Bruto primitak autora 9547,49
Paušalni izdatak 30% 2864,24
Osnovica za doprinose 6033,46
Dop. mirovinsko 10% 603,35
Dop. zdravstveno 7,5% 452,52
Porezna osnovica 5430,11
Porez 24% 1303,23
Prirez 18%. 234,58
Porez+prirez 1537,81
Neto primitak autora 7406,33
Trošak isplatitelja 10000,00

Povećanje izdatka nula
Smanjenje neta autora 528,67

2. KOMPROMIS - ISPLATITELJ SNOSI ZDRAVSTVENO

Isplatiteljev se izdatak povećava za 525 kn, koliko iznosi zdravstveno obračunato na bruto od 10.000 kn. Teret mirovinskog od 700 kn snosi autor, ali zbog snižene porezne osnovice i stope gubi samo 419 kn

Bruto primitak autora 10000,00
Paušalni izdatak 30% 3000,00
Osnovica za doprinose 7000,00
Dop. mirovinsko 10% 700,00
Dop. zdravstveno 7,5% 525,00
Porezna osnovica 6300,00
Porez 24% 1512,00
Prirez 18% 272,16
Porez+prirez 1784,16
Neto primitak 7516,84
Izdatak isplatitelja 10525,00

Povećanje izdatka 525,00
Smanjenje neta autora 419,00

3. NETO OSTAJE JEDNAK 

Isplatitelj pristaje povećati svoj izdatak da bi autor primio jednak honorar kao 2016. Povisuje bruto honorar s 10.000 na 10.557,71 kn i na osnovicu za doprinose plaća 554,28 kn zdravstvenog. Ukupno povećanje isplatiteljevog izdatka iznosi 1111,99.

Bruto primitak autora 10557,71
Paušalni izdatak 30% -3167,31
Osnovica za doprinose 7390,40
Dop. mirovinsko 10% -739,04
Dop. zdravstveno 7,5% 554,28
Porezna osnovica 6651,36
Porez 24% 1596,33
Prirez 18% 287,34
Porez+prirez 1883,67
Neto primitak 7935,00
Izdatak isplatitelja 11111,99

Povećanje izdatka. 1111,99
Neto primitak autora jednak

Autor: Ozren Podnar

*Zahvaljujemo gospođi Luciji Turković-Jarža iz zagrebačkog RRIF-a na pomoći oko raznih mogućnosti obračuna honorara po predloženim Zakonima o doprinosima i o porezu na dohodak.

 

 Piše: Ozren Podnar

Povodom najave uvođenja obveznih doprinosa na autorske naknade (honorare) razradili smo tri scenarija po kojima bi isplatitelji mogli postupati od 2017. Sva su tri scenarija legalna jer bi isplatitelj u svakom opisanom slučaju uplatio doprinose za mirovinsko i zdravstveno na propisane račune, kao i obustavio porez (i prirez tamo gdje je propisan).

Razlike su u neto naknadi koju bi autor primio na račun te u ukupnom isplatiteljevom izdatku (trošku). Ova su odstupanja posljedica činjenice da su autorski ugovori zakonski slabije zaštićeni od ugovora o radu i da ih naručitelj može lako raskidati ili mijenjati, uključujući iznos neto i bruto naknade.

Od 1. siječnja 2017. isplatitelj može izabrati:

- varijantu u kojoj neće povećati svoj izdatak na ime honorara za jednak naručeni posao, nego će isplatiti autoru manji neto;
- kompromisnu varijantu u kojoj preuzima teret zdravstvenog osiguranja, ali ostavlja na autoru teret mirovinskog;
- varijantu u kojoj će povećati svoj izdatak da bi autor dobio jednak neto kao i prije uvođenja doprinosa.

Razrađene varijante odnose se na jedan honorar hipotetskog autora prijavljenog u Zagrebu. Bruto honorar isplaćen 2016. iznosio je 10.000,00 kn, a neto primitak (po odbitku poreza i prireza) 7935,00 kn. Po sadašnjim propisima bruto primitak autora istovjetan je ukupnom izdatku isplatitelja i iznosi 10.000,00 kn. Uvedu li se doprinosi, bruto primitak autora i ukupan izdatak isplatitelja neće biti isti ni u kojoj varijanti.

1. IZDATAK ISPLATITELJA OSTAJE JEDNAK

Isplatitelj smanjuje iznos bruto i neto honorara da izbjegne porast izdatka. Uklapa oba doprinosa u svoj izdatak od 10.000 kn i tako ostaje na istom, ali autor trpi gubitak od 528,67 kn neto.

Bruto primitak autora 9547,49
Paušalni izdatak 30% 2864,24
Osnovica za doprinose 6033,46
Dop. mirovinsko 10% 603,35
Dop. zdravstveno 7,5% 452,52
Porezna osnovica 5430,11
Porez 24% 1303,23
Prirez 18%. 234,58
Porez+prirez 1537,81
Neto primitak autora 7406,33
Trošak isplatitelja 10000,00

Povećanje izdatka nula
Smanjenje neta autora 528,67

2. KOMPROMIS - ISPLATITELJ SNOSI ZDRAVSTVENO

Isplatiteljev se izdatak povećava za 525 kn, koliko iznosi zdravstveno obračunato na bruto od 10.000 kn. Teret mirovinskog od 700 kn snosi autor, ali zbog snižene porezne osnovice i stope gubi samo 419 kn

Bruto primitak autora 10000,00
Paušalni izdatak 30% 3000,00
Osnovica za doprinose 7000,00
Dop. mirovinsko 10% 700,00
Dop. zdravstveno 7,5% 525,00
Porezna osnovica 6300,00
Porez 24% 1512,00
Prirez 18% 272,16
Porez+prirez 1784,16
Neto primitak 7516,84
Izdatak isplatitelja 10525,00

Povećanje izdatka 525,00
Smanjenje neta autora 419,00

3. NETO OSTAJE JEDNAK 

Isplatitelj pristaje povećati svoj izdatak da bi autor primio jednak honorar kao 2016. Povisuje bruto honorar s 10.000 na 10.557,71 kn i na osnovicu za doprinose plaća 554,28 kn zdravstvenog. Ukupno povećanje isplatiteljevog izdatka iznosi 1111,99.

Bruto primitak autora 10557,71
Paušalni izdatak 30% -3167,31
Osnovica za doprinose 7390,40
Dop. mirovinsko 10% -739,04
Dop. zdravstveno 7,5% 554,28
Porezna osnovica 6651,36
Porez 24% 1596,33
Prirez 18% 287,34
Porez+prirez 1883,67
Neto primitak 7935,00
Izdatak isplatitelja 11111,99

Povećanje izdatka. 1111,99
Neto primitak autora jednak

Autor: Ozren Podnar

*Zahvaljujemo gospođi Luciji Turković-Jarža iz zagrebačkog RRIF-a na pomoći oko raznih mogućnosti obračuna honorara po predloženim Zakonima o doprinosima i o porezu na dohodak.