Aktualno > Regija i svijet

Novi predstavnik OESS-a za slobodu medija gradi koaliciju za obranu medijskih sloboda

06.09.2017.

Koalicija novinarskih organizacija, organizacija koje se bave slobodom medija i međuvladine institucije okupila se jučer u Bruxellesu na inicijativu Harlema Désira, novoimenovanog predstavnika OESS-a za slobodu medija i Europske federacije novinara (EFJ) da bi raspravljala o teškoćama i novim idejama za suradnju u području zaštite medijskih sloboda u Europi.

Riječ je o organizacijama Access Now, Article 19, Association of European Journalists, Committee to Protect Journalists, European Federation of Journalists, European Digital Rights, IFEX, International Federation of Journalists, Index on Censorship, International News Safety Institute, International Press Institute, PEN International, Reporters Without Borders te Davidu Kayeu, posebnom predstavniku UN-a za promidžbu i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Otvarajući diskusiju, Harlem Désir je naglasio svoju predanost radu s novinarskim organizacijama i grupama koje se bave slobodom medija kako bi se obranile sve ugroženije slobode medija u 57 zemalja u kojima djeluje OESS.

Istaknuo je prioritete u tom poslu, uključujući i sigurnost novinara, borbu protiv nekažnjavanja napada na njih, ubrajajući i antipropagandu, dezinformacije i lažne vijesti, protuterorističke mjere, slobodu izražavanja, medijski pluralizam i zakonodavstvo.

Ricardo Gutiérrez, glavni tajnik EFJ-a, je rekao da smo "suočeni s povećanim brojem napada na novinare i prekarskom situacijom u kojem su se našla ta profesija te da je postalo još važnije da medijske organizacije i NGO-ovi izgrade jaku koaliciju da bi se suprotstavile neprijateljima slobode medija".

Gutiérrez je istaknuo medijsku situaciju u Turskoj u kojoj je 157 novinara uhapšeno, uključujući i francuskog novinara Loupa Bureaua.

Slučaj uhapšenog novinara Hamze Yalçina u Španjolskoj, urušavanje medijskih sloboda u Ukrajini, Poljskoj, Rusiji, stalna napeta situacija u Francuskoj i Turskoj, represija protiv medija u Azerbajdžanu, novi zakon o praćenju u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, digitalna sigurnost i uloga javnih i privatnih medija – sve su to bile teme o kojima su raspravljali predstavnici civilnog društva i Harlem Désir.

Na konferenciji je zaključeno da postoji raskorak pri implementaciji politika za poticanje medijskih sloboda u državama u kojima djeluje OESS i političke volje da se situacija popravi. Suočene s tim izazovima, organizacije su se fokusirale na raspravu o pronalaženju novih načina suradnje sa širokim krugom zainteresiranih, uključujući medijske organizacije, grupe koje se bave medijskim slobodama, javnost, međuvladine organizacije, europske institucije i tehnološke kompanije.

Potrebno je snažnije se angažirati da bi se ponovo uspostavilo povjerenje u medije, posebno u javnosti, istaknuto je. 

Sastanak je završio optimistično zbog spremnosti na buduću suradnju svih organizacija koje su sudjelovale. 
 

Izvor: EFJ

Koalicija novinarskih organizacija, organizacija koje se bave slobodom medija i međuvladine institucije okupila se jučer u Bruxellesu na inicijativu Harlema Désira, novoimenovanog predstavnika OESS-a za slobodu medija i Europske federacije novinara (EFJ) da bi raspravljala o teškoćama i novim idejama za suradnju u području zaštite medijskih sloboda u Europi.

Riječ je o organizacijama Access Now, Article 19, Association of European Journalists, Committee to Protect Journalists, European Federation of Journalists, European Digital Rights, IFEX, International Federation of Journalists, Index on Censorship, International News Safety Institute, International Press Institute, PEN International, Reporters Without Borders te Davidu Kayeu, posebnom predstavniku UN-a za promidžbu i zaštitu prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Otvarajući diskusiju, Harlem Désir je naglasio svoju predanost radu s novinarskim organizacijama i grupama koje se bave slobodom medija kako bi se obranile sve ugroženije slobode medija u 57 zemalja u kojima djeluje OESS.

Istaknuo je prioritete u tom poslu, uključujući i sigurnost novinara, borbu protiv nekažnjavanja napada na njih, ubrajajući i antipropagandu, dezinformacije i lažne vijesti, protuterorističke mjere, slobodu izražavanja, medijski pluralizam i zakonodavstvo.

Ricardo Gutiérrez, glavni tajnik EFJ-a, je rekao da smo "suočeni s povećanim brojem napada na novinare i prekarskom situacijom u kojem su se našla ta profesija te da je postalo još važnije da medijske organizacije i NGO-ovi izgrade jaku koaliciju da bi se suprotstavile neprijateljima slobode medija".

Gutiérrez je istaknuo medijsku situaciju u Turskoj u kojoj je 157 novinara uhapšeno, uključujući i francuskog novinara Loupa Bureaua.

Slučaj uhapšenog novinara Hamze Yalçina u Španjolskoj, urušavanje medijskih sloboda u Ukrajini, Poljskoj, Rusiji, stalna napeta situacija u Francuskoj i Turskoj, represija protiv medija u Azerbajdžanu, novi zakon o praćenju u Francuskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Njemačkoj, digitalna sigurnost i uloga javnih i privatnih medija – sve su to bile teme o kojima su raspravljali predstavnici civilnog društva i Harlem Désir.

Na konferenciji je zaključeno da postoji raskorak pri implementaciji politika za poticanje medijskih sloboda u državama u kojima djeluje OESS i političke volje da se situacija popravi. Suočene s tim izazovima, organizacije su se fokusirale na raspravu o pronalaženju novih načina suradnje sa širokim krugom zainteresiranih, uključujući medijske organizacije, grupe koje se bave medijskim slobodama, javnost, međuvladine organizacije, europske institucije i tehnološke kompanije.

Potrebno je snažnije se angažirati da bi se ponovo uspostavilo povjerenje u medije, posebno u javnosti, istaknuto je. 

Sastanak je završio optimistično zbog spremnosti na buduću suradnju svih organizacija koje su sudjelovale. 
 

Izvor: EFJ