Natječaj za glavnu urednicu/glavnog urednika glasila Novinar i internetskog portala hnd.hr

Uvjeti: 

za glavnu urednicu/glavnog urednika glasila Novinar, koji je i glavni urednik portala hnd.hr-a, može biti izabrana osoba koja:

- je član/ica HND-a;

- ima deset godina iskustva na novinarsko-uredničkim poslovima;

- zna jedan svjetski jezik (prednost: engleski).

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (preslike):

1. domovnicu;

2. radni životopis;

3. dokaz o provedenim godinama na novinarsko-uredničkim poslovima;

4. dokaz o poznavanju stranog jezika;

5. prijedlog uređivačke koncepcije Novinara i portala hnd.hr.

 

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Mandat glavne urednice/glavnog urednika glasila Novinar i portala hnd.hr-a traje četiri godine, uz mogućnost reizbora. Glavna urednica/glavni urednik radi prema ugovoru o autorskom djelu.   

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od objave, 6. ožujka 2017. godine, na adresu:

 

Hrvatsko novinarsko društvo

(natječaj za glavnu urednicu/glavnog urednika glasila Novinar i internetskog portala hnd.hr)

Perkovčeva 2, 10000 Zagreb